3 курс 1 група_I сем.

3 к. Перша мова: практична граматика – доц. Тимченко Є.П. (практ, 1,2 гр)

3 к. Практика перекладу з першої мови – асист. Супрун Т.В. (практ, 1,2 гр)

3 к. Практичний курс другої мови: функціональний рівень 1 гр. – асист. Білецька Т.О.