Опитування: 1 семестр

Вибачте, опитування завершено!

Метою опитування є отримання інформації про якість викладання конкретної навчальної дисципліни, зокрема вивчення думки студентів з таких питань:

Актуальність дисципліни в контексі відповідної освітньої програми.

Форми та методи викладання, прозорість та зрозумілість процедур оцінювання знань з навчальноі дисципліни.

Якість та доступність методичних матеріалів з навчальної дисципліни.

Різні аспекти роботи науково-педагогічного працівника, який читає лекції з навчальної дисципліни.

Різні аспекти роботи науково-педагогічного працівника, який проводить семінарські або практичні заняття з навчальної дисципліни.