Граматика з нуля

В цьому розділі просто і доступно викладено основи німецької граматики. Ті, хто вивчає німецьку мову “з нуля”, зможуть отримати загальну картину мови, самостійно розібратися в базових правилах і подолати перші труднощі.

Особливості німецьких речень. Die Besonderheiten der deutschen Sätze

Порядок слів у простому реченні. Die Wortfolge im einfachen Satz

Підмет у німецькому реченні. Das Subjekt im deutschen Satz

Присудок у німецькому реченні. Das Prädkat im deutschen Satz

Рід німецьких іменників. Das Geschlecht der Substantive

Артикль. Der Artikel

Множина іменників. Der Plural der Substantive

Пасивний стан. Das Passiv