Типові недоліки

ТИПОВІ НЕДОЛІКИ СТУДЕНТСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Зауваження до змісту:
 • відсутня авторська позиція, робота носить описовий характер;
 • зміст роботи викладається від першої особи;
 • визначення об’єкту, предмету дослідження не відповідає темі роботи;
 • об’єкт і предмет визначено невірно (формулювання переплутано між собою);
 • сформульована гіпотеза занадто складна за змістом;
 • завдання дослідження не відповідають меті дипломної роботи;
 • зміст роботи / розділу / підрозділу не відповідає темі;
 • зміст додатків не відповідає темі роботи;
 • план роботи не відповідає темі кваліфікаційної роботи;
 • відсутні висновки до розділів і підрозділів;
 1. Зауваження до оформлення:
 • перебільшення кількості сторінок роботи і непропорційний розподіл матеріалу по розділах;
 • шрифт і інтервал між рядками не відповідає вимогам;
 • список використаної літератури оформлений без врахування вимог нормативних документів і розташований не за алфавітним порядком;
 • титульний аркуш друкується з застарілими або неточними назвами (кафедри, спеціальності тощо);
 • посилання на першоджерела оформлюються без відповідних вихідних даних (видавництво, рік, кількість сторінок тощо);
 • присутні граматичні й орфографічні помилки, робота не відредагована.