Einstufungstest: A1-B2

Тести для визначення рівня володіння німецькою мовою

In jedem Test – 20 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Nur eine Antwort ist richtig! Zeit: 10 Minuten.

У кожному тесті – 20 запитань з 4 можливими варіантами відповіді. Лише одна відповідь є правильною! Час: 10 хвилин.

Stufe A1

Stufe A2

Stufe B1

Stufe B2