INTERROGATIVPRONOMEN (ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ)

До питальних займенників належать:

wer? хто?

was? що?

welcher? welches? welche? який? яке? яка?

was für ein? was für eine? який? яке? яка? що за?

Питальні займенники wer? і was? відмінюються так:

Nom.

wer? (хто?)   was? (що?)

Gen. wessen? (чий? чиє? чия?)
Dat wem? (кому? чому?)
Akk. wen? (кого?)   was? (що?)

Займенники wer? і was? стоять завжди в однині і не роз­різняються за родами. Займенник wer? стосується осіб, a was? — предметів. В сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається.

Порівняйте:

Wer antwortet? Хто відповідає?

Der Schüler antwortet. Учень відповідає.

Was liegt auf dem Tisch? Що лежить на столі?

Das Buch liegt auf dem Tisch. На столі лежить книга.

Займенник «was?» вживається також тоді, коли запитують про професію.

Was war dein Vater in sei­ner Jugend von Beruf? Ким був за професією твій батько в юності?

Er war Arbeiter. Він був робітником.

Was ist er jetzt? Ким він є зараз?

Er ist Ingenieur. Він інженер.

Питальний займенник welcher, –es, відмінюється, як озна­чений артикль.

Відмінок

Однина Множина всіх трьох родів
Чоловічий рід Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

welcher

welches

welchem

welchen

welches

welches

welchem

welches

welche

welcher

welcher

welche

welche

welcher

welchen

welche

Питальний займенник welcher вживається головним чином як прикметник.

 Welchen Artikel lesen Sie?        Яку статтю Ви читаєте?

Mit welcher Straßenbahn fahren Sie nach Hause?  Яким трамваєм Ви їдете додому?

В займеннику was für ein? (що за?) відмінюється тільки ein як неозначений артикль. У множині ein випадає і залишається лише незмінюване сполучення слів was für.

Порівняйте:

Was für eine schöne Stimme! Was für schöne Stimmen!

Що за чудовий голос!  Що за чудові голоси!