Die Interjektion

Вигук

Вигук (die Interjektion) — це особливий розряд незмінюваних слів. Ви­гуки виражають почуття, але не називають їх. Найбільш вжи­ваними вигуками в німецькій мові є: 

ah (а), ach (ах), au (ай, ой), еі (ах, ех), hm (гм), oh (о), pfui (тьху, фі), о weh (на жаль).

До вигуків належать звуконаслідувальні слова:

wauwau (гав-гав), kikeriki (кукуріку)

та інші, а також такі слова, як:

bravo! (браво!), hurra! (ура!), prosit! (за здоров’я!) та ін.

Вигуки часто вживаються в живій розмовній мові.

В реченні вони стоять ізольовано і не є членами речення.

Наприклад:

“Hurra!“ — riefen die Kinder, als sie Geschenke bekamen. “Ура!” — кричали діти, коли отримали подарунки.