Навчання говоріння: діалог

Навчання діалогічного мовлення

Студенти мають навчитися:

1) починати розмову, використовуючи ініціативну репліку;

2) правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника реактивною реплікою;

3) підтримувати бесіду, тобто з метою продовження розмови вживати не суто реактивні, а реактивно-ініціативні репліки.

4) продукувати діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій̆(в межах тематики, мовного і мовленнєвого матеріалу, визначених чинною програмою);

5) уміння в разі необхідності (нерозуміння репліки співрозмовника чи утруднення при висловлюванні своєї думки) ввічливо перервати розмову і звернутися за допомогою до партнера або навіть до довідника (розмовника, словника).

Труднощі оволодіння діалогічним мовленням

  1. Діалогічне мовлення об’єднує два види мовленнєвої̈ діяльності — аудіювання і говоріння. У зв’язку з цим другий партнер має зрозуміти репліку першого партнера та швидко й адекватно відреагувати на неї, тобто відгукнутися реактивною реплікою. Ось тут і виникає гальмування процесу спілкування. Трудність полягає в тому, що необхідність сприйняти і правильно зрозуміти першого партнера, з одного боку, і підготувати свою відповідь — з другого, спричиняє стан роздвоєння уваги і, як результат, неспроможність вести діалог у нормальному темпі за умови недостатнього володіння мовними засобами.
  2. Розпочатий діалог “завмирає” після обміну однією-двома репліками. Це спричиняється труднощами продукування саме ініціативних реплік.
  3. Непередбачуваність. Діалог неможливо спланувати заздалегідь, адже мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування у значній мірі визначається мовленнєвою поведінкою іншого/інших партнерів. Кожному з них необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, часом несподіваним, а така несподіваність призводить до зміни предмету спілкування.

Етапи навчання діалогічного мовлення

Існують різні підходи до навчання діалогічного мовлення, з яких можна виділити два основних:

1) «зверху вниз»- навчання ДМ розпочинається зі слухання діалогу-зразка з його наступним варіюванням, а згодом і створенням власних діалогів в аналогічних ситуаціях спілкування.

2) “знизу вверх” – передбачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу (реплік) до самостійної побудови діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації, що не виключає прослуховування діалогів-зразків.

Раціональнішим є другий підхід. Справа в тому, що вже у процесі формування мовленнєвих навичок (граматичних, лексичних) студенти виходять на рівень понадфразової єдності, в тому числі діалогічної єдності.

Підготовчий етап

Насамперед необхідно навчити “реплікування”, тобто швидко й адекватно реагувати своєю реплікою на репліку, а також продукувати ініціативні репліки за зразком. При навчанні реплікування важливо поступово збільшувати обсяг репліки — від однієї до двох-трьох фраз.

Коли студенти засвоять репліку-реакцію та ініціативну репліку певного ДЄ, можна переходити до етапу формування навичок і вмінь ДМ оволодіння певними ДЄ. На цьому етапі використовуються рецептивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну репліками.

Вправа 1. Викладач: Я театрал і цікавлюсь різними театральними жанрами і різними напрямами в музиці. Я скажу вам, чим саме я цікавлюсь. Скажіть, що ви цікавитесь тими самими жанрами, що й я.

Ich interessiere mich für Oper und für Ballett.

Ich interessiere mich für Oper und für Ballett auch.

Вправа 2. Ми продовжуємо розмову про наші театральні смаки. Але зараз вони можуть різнитися: мені подобається один жанр, вам – інший.

Ich interessiere mich für Drama.

Und ich interessiere mich für Komödie.

Вправа 3. Ви – іноземні туристи, які хочуть відвідати театри і концертні зали України. Я – ваш гід. Скажіть мені, чим ви цікавитесь, а я порекомендую вам, куди вам краще піти.

Sch, (ein ausländischer Tourist): Ich interessiere mich für Ballett. L. (ein Reiseleiter): Ich rate Ihnen in die Oper zu gehen.

Вправа 4. Тепер роль гіда будете виконувати ви, а ролі іноземних туристів – диктори. Кожен з них скаже вам, чим він цікавиться, а ви порекомендуєте, куди їм краще піти. Інший гід підтвердить вашу рекомендацію.

Sprecher, (ein ausländischer Tourist): Ich interessiere mich für klassische Musik.

Schüler (ein Reiseleiter): Dann rate ich Ihnen in die Philharmonie zu gehen. Sprecher (ein anderer Reiseleiter): Dann rate ich Ihnen in die Philharmonie zu gehen.

Перший етап

Рецептивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну репліками. Мета – навчити самостійно вживати різні види діалогічних єдностей.

Вправа 5. Скажіть своєму іноземному гостю, чим цікавитеся ви, а він / вона повідомить про свої уподобання.

1 Ich interessiere mich für Orgelmusik.


2 (ein ausländischer Tourist): Ich interessiere mich auch für Orgelmusik,

або: Ich interessiere mich für Pop-Musik.

Вправа 6. Якщо ваші смаки співпадають, запропонуйте разом піти до відповідного театру/концертного залу. Якщо ні, порадьте своєму іноземному гостю, до якого театру/концертного залу йому/їй краще піти.

Wenn wir uns für Orgelmusik interessieren, gehen wir in das Haus für Orgelmusik.

Wenn wir uns für Orgelmusik interessieren, gehen wir in das Haus für Orgelmusik.

Вправа 7. Ваші іноземні друзі цікавляться, який саме спектакль/концерт буде в театрі/концертному залі, до якого ви домовилися піти. Дайте відповіді на їхні запитання, використовуючи театральну/концертну афішу:

1: Was wird in der Nationaloper am 1 .Februar gegeben?


2: Am 1 .Februar wird das Ballett von Tschaikowski “Schwanensee” gegeben.

Другий етап

Оволодіння мікродіалогом. Мета другого етапу – навчити об’єднувати засвоєні діалогічні єдності, підтримувані бесіду, не дати їй зупинитися після першого обміну репліками.

Вправи допускають використання штучно створених вербальних опор. Існує три основні види таких опор: підстановча таблиця, структурно-мовленнєва схема мікродіалогу та його функціональна схема. Опори допомагають долати труднощі, що виникають у процесі поєднання ДЄ. Згадані опори можуть використовуватись лише під час роботи в парах на місцях. Поступово їх необхідно усувати.

Вправа 8. Запросіть свого іноземного гостя піти до театру або концертного залу у вихідний день. Скажіть йому про свої уподобання, з’ясуйте, чим цікавиться ваш гість. Домовтеся, куди конкретно ви підете. Скористайтеся семою діалогу та театральними/концертними афішами.

Третій етап

Мета: навчити створювати власні діалоги різних функціональних типів.

Вправа 10. Перший партнер – представник туристичної фірми з Німеччини в Україні. Ви розмовляєте з працівником міжнародної фірми. Удвох ви маєте скласти культурну програму для туристів з вашої країни на час їх перебування в Києві. Другий партнер – працівник міжнародної фірми. З’ясуйте у представника туристичної фірми смаки туристів, порекомендуйте театри/ концертні зали, які вони можуть відвідати у Києві. Поцікавтеся, чи володіють вони українською мовами, бо від цього теж залежатиме вибір спектаклю/концерту.

Вправа виконується в режимі одночасної роботи в парах на місцях (або з використанням прийому “натовп”). Дві-три пари мають виступити перед групою. Єдина опора, що допускається – театральна афіша відповідною іноземною мовою.

Вправа 11.Перший партнер – гід, який працює з іноземними туристами, що прибули в Україну самостійно. Ваше завдання – скласти і реалізувати культурну програму туриста: з’ясуйте його / її смаки, запропонуйте відвідати відповідний театр / концертний зал; допоможіть вибрати і придбати квитки на спектакль/концерт. Другий партнер – іноземний турист, що вперше прибув в Україну. Обговоріть зі своїм гідом культурну програму, домовтеся про відвідання спектаклю/концерту згідно з вашими уподобаннями.

Вправа 13. У Києві відбувається міжнародний конгрес юних архітекторів. Завдання першому партнеру: З’ясуйте, які визначні місця хочуть побачити ваші нові друзі – юні архітектори з Німеччини. Порадьте їм, як туди дістатися. Нагадайте про правила руху в Україні.

Завдання другому партнеру: Ви – юний архітектор з Німеччини. Скажіть, які визначні місця Києва ви хочете побачити. З’ясуйте, як туди дістатися. Доведіть, що ви знаєте правила руху в Україні.
Очікуване висловлювання: діалог-розпитування з елементами пояснення.

Вправа 14. У нашому університеті гості. Це німецькі студенти. Обговорюємо питання “Як краще проводити вихідні дні?” Звичайно, у всіх вас є своя точка зору. Висловіть її. Намагайтеся переконати інших у своїй правоті. Очікуване висловлювання: груповий діалог-дискусія.