Das Adjektiv (Прикметник) Загальні відомості

Прикметники в німецькій мові, як і в українській, по­діляються на якісні (klein — маленький, gut — добрий, spät — пізній та ін.) і відносні (golden — золотий, jährlich — щорічний, freudig — радісний та ін.).

Але в німецькій мові відносних прикметників менше, ніж в українській. В більшості випадків українським відносним прикметникам відповідає перша части­на складного іменника.

Порівняйте:

польові роботи — die Feldarbeiten

письмовий стіл — der Schreibtisch

весняний місяць — der Frühlingsmonat

Німецькі прикметники мають дві форми: повну і коротку. Прикметники в повній форм: бувають у реченні означенням. Повна форма прикметників відмінюється, змінюється за родами і числами і стоїть перед визначуваним іменником, узгоджую­чись з ним у роді, числі і відмінку.

ein großer Erfolg — великий успіх

eine große Wirtschaft— велике господарство

ein großes Ereignis — велика подія

große Erfolge        —      великі успіхи

Прикметник у короткій формі є у реченні імен­ною частиною присудка (так званим предикативом — das Prä­dikativ). Він не відмінюється і на відміну від української мови не узгоджується з підметом у роді і числі.

Порівняйте:

Der Berg ist hoch. Гора висока.

Die Arbeit ist schwer.  Праця тяжка.

Das Gebäude ist schön. Будинок гарний.

Die Berge sind hoch. Гори високі.