DIE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE (ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ )

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 Іменник у німецькій мові, як і в українській, змінюєть­ся за відмінками. Але в німецьких іменниках на відміну від українських у більшості відмінків нема закінчень. Відмінок іменників виражається головним чином словами, які супрово­джують іменник: артиклями і займенниками.

Типи відмін визначаються за одниною, бо у множині всі іменники відмінюються за одним типом.

В однині розрізняють сильну відміну, слабку і жіночу (die starke Deklination, die schwache Deklination, die weibliche De­klination).

 Схема закінчень іменників

Відмінки

Відмінювання в однині

Відміню­вання у множині

Сильна

відміна

Слабка

відміна

Жіноча

відміна

Nominativ

.

Genitiv

-(e)s -(е)п

Dativ

-(е)п

-(е)п

Akkusativ

-(е)п

Сильна відміна

(Die starke Deklination)

Ознака сильної відміни — закінчення -s або -es у ро­довому відмінку однини (Genitiv). В інших відмінках закінчень немає.

Примітка. В давальному відмінку однини іменники іноді вживаються з закінченням -е — dem Kinde, dem Sohne (дитині, синові), але в сучасній німецькій мові це закінчення не обов’язкове.

До сильної відміни належить більша частина іменників чоло­вічого роду і всі іменники середнього роду (крім слова das Herz — серце).

Відмінки

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Nom. der Lehrer der Platz das Fenster das Kind
Gen. des Lehrer-s des Platz-es des Fenster-s des Kind-es
Dat. dem Lehrer dem Platz dem Fenster dem Kind
Akk. den Lehrer den Platz das Fenster das Kind

При відмінюванні іменників середнього роду називний від­мінок (Nominativ) збігається із знахідним (Akkusativ). Порівняйте:

Nom. — das Fenster      Nom. — das Kind

Akk. — das Fenster       Akk. — das Kind

В Genitiv закінчення -es обов’язкове, якщо основа закін­чується на -s, -, -sch, -ß, -st, -z, -tz, -x, -ck, -pf. Наприклад:

das Gras — des Grases (трава)

der Fluss — des Flusses (річка)

der Tisch — des Tisches (стіл)

der Herbst — des Herbstes (осінь)

der Pilz — des Pilzes (гриб)

der Satz — des Satzes (речення)

das Suffix — des Suffixes (суфікс)

der Stock — des Stockes (поверх)

der Kampf — des Kampfes (боротьба)

Закінчення -es вживається також часто після кількох при­голосних:

der Wald — des Waldes (ліс)

das Land — des Landes (країна)

Лише -s стоїть завжди після -er, -el, -en, -em:

der Lehrer — des Lehrers (учитель)

der Flügel — des Flügels (крило; рояль)

der Wagen — des Wagens (автомобіль; вагон)

der Atem — des Atems (дихання).

Примітка. Іменники чоловічого роду з суфіксами –us, -ismus у Ge­nitiv не мають ніякого закінчення: der Kasus — des Kasus (відмінок), der Materialismus — des Materialismus (матеріалізм).

Слабка відміна

(Die schwache Deklination)

Ознака слабкої відміни іменників — закінчення –(е)п у всіх відмінках, крім називного.

До слабкої відміни належать іменники тільки чоловічого роду. Вони майже завжди означають осіб або тварин.

  1. Іменники, що закінчуються на -е.

Наприклад:

der Genosse — товариш

der Franzose—француз

der Knabe —хлопчик

der Junge – хлопець, юнак

der Löwe – лев

der Affe – мавпа

der Hase – заєць

та інші

  1. Такі іменники:

der Held—герой

der Hirt — пастух

der Herr — пан, господар

der Mensch—людина

der Bär — ведмідь

та деякі інші.

Примітка. Ці іменники раніш мали закінчення -е в називному від­мінку однини, але поступово вони його втратили.

  1. Слова іноземного походження, що означають здебіль­шого осіб і закінчуються на суфікси, які стоять під наголосом: ist, –ent, ad, –at, et, ant, –nom, –ot і деякі інші:

der Student — студент

der Kosmonaut — космонавт

der Soldat — солдат

der Agronom — агроном

der Patriot — патріот,

а також:

der Planet — планета

der Konsonant — приголосний

Відмінок

Однина

Nom. der Genosse der Held der Student
Gen. des Genosse-n des Held-en des Student -en
Dat. dem Genosse-n dem Held-en dem Student -en
Akk. den Genosse-n den Held-en den Student -en

Примітка. Всі іменники слабкої відміни утворюють множину за допомогою суфікса -(е)п (der Genosse — die Genossen, der Held — die Helden, der Kommunist — die Kommunisten) (див. § 19, 2a, б, в).

Жіноча відміна

(Die weibliche Deklination)

Ознака жіночої відміни — відсутність закінчень; від­мінок іменника можна визначити тільки за артиклем.

До жіночої відміни належать всі іменники жіночого роду.

Відмінок

Однина

Nom. die Frau die Freiheit die Universität
Gen. der Frau der Freiheit der Universität
Dat. der Frau der Freiheit der Universität
Akk. die Frau die Freiheit die Universität

В жіночій відміні називний відмінок збігається із знахідним, а родовий з давальним.

Порівняйте:

Nom. die Frau       Gen. der Frau

Akk. die Frau         Dat. der Frau

Особливий випадок відмінювання

Особливим випадком відмінювання є відмінювання іменників чоловічого роду:

der Buchstabe (буква),

der Gedanke (думка),

der Frieden (мир),

der Name (ім’я) і деяких інших, а також іменника середнього роду

das Herz (серце).

Запам’ятайте форму відмінювання цих іменників:

Nom. der Buchstabe Gedanke Friede(n) Name das Herz
Gen. des Buchstabe-ns Gedanke-ns Friede-ns Name-ns des Herz-ens
Dat. dem Buchstabe-n Gedanke-n Friede-n Name-n dem Herz-en
Akk. den Buchstabe-n Gedanke-n Friede-n Name-n das Herz

Відмінювання іменників у множині

(Die Deklination der Substantive im Plural)

У множині всі іменники відмінюються однаково. Вони приймають закінчення “(е)п тільки у давальному відмінку.

Якщо іменник має суфікс множини -(е)n, то в давальному відмінку він не має ніякого закінчення.

Якщо суфікс множини -s, то в давальному відмінку нема закінчення -(е)n.

Nom. die Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs
Gen. der Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs
Dat. den Lehrer-n Söhne-n Bücher-n Frauen Jungen Klubs
Akk. die Lehrer Söhne Bücher Frauen Jungen Klubs

Відмінювання власних імен

(Die Deklination der Eigennamen)

Власні імена приймають тільки в родовому відмінку закінчення -s:

Puschkins Werke

Goethes Gedichte

Annas Bruder

Peters Eltern

die Hauptstadt Polens

die Flüsse Frankreichs

твори Пушкіна

вірші Гете

брат Ганни

батьки Петра

столиця Польщі

річки Франції

Якщо власне ім’я закінчується на -s, -ß, -sch, -х, -z або -іе, то вживається закінчення -(e)ns (Marie — Mariens, Franz — Franzens).

Але в сучасній німецькій мові замість родового від­мінка власних імен частіше вживають давальний відмінок з при­йменником von:

die Werke von Goethe — твори Гете

Заміна родового відмінка власних імен давальним відмінком з прийменником von можлива і в усіх інших випадках.

 Порівняйте:

Puschkins Werke –  die Werke von Puschkin

Goethes Gedichte – die Gedichte von Goethe

die Hauptstadt Polens – die Hauptstadt von Polen