DAS REFLEXIVPRONOMEN (ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК)

В німецькій мові є тільки один зворотний займенник sich. Він вживається з інфінітивом дієслова, в 3-й особі однини і множини і у формі ввічливого звертання.

Наприклад:

sich setzen             — сідати

er setzt sich           — він сідає

sie setzt sich          — вона сідає

sie setzen sich       — вони сідають

Sie setzen sich      — Ви сідаєте

В інших особах при відмінюванні дієслів з sich вживається знахідний відмінок відповідних особових займенників.

Німецьким дієсловам із зворотним займенником sich не зав­жди відповідають українські дієслова з часткою -ся.

Порівняйте:

Jeden Morgen wäscht sie sich mit kaltem Wasser.

Кожного ранку вона вми­вається холодною водою.

In diesem Sommer erholte er sich ausgezeichnet.

Цього літа він чудово від­почив.

Примітка. Іноді займенник sich може відповідати українському себе, собі.

 Er sieht sich im Spiegel. – Він бачить себе в дзеркалі.

Sie hat sich eine Uhr gekauft. – Вона купила собі годинник.