Der Imperativ (Наказовий спосіб)

Наказовий спосіб (Imperativ) в німецькій мові має чотири форми:

  1.  “du” – Form – 2-а особа однини;
  2.  “wir” – Form – 1-а особа множини;
  3.   “ihr” – Form – 2-а особа множини;
  4.  “Sie” – Form – форма ввічливого звертання;

 

Утворення Imperativ

Особа

Початкова форма імператива Імператив

Спосіб утворення

“du” – Form –

2-а особа однини

du arbeit-est – ти працюєш

du steh-st auf – ти встаєш

du bekomm-st – ти одержуєш

du erzähl-st – ти розповідаєш

Arbeite! -Працюй!

Steh(e) auf! –Вставай!

Bekomm (е)! –Одержуй!

Erzähl (е)! –розповідай!

1. Випускається особо­вий займенник 2-ї особи однини і до основи діє­слова додається закін­чення -е; відокремлюва­ний префікс відокрем­люється. Закінчення -е обов’язкове тільки у діє­слів з основою на d, t, tmі, dn, chn, gn, ffn.
du fähr-st – ти їдеш Fahr(e)! – їдь! 2. Сильні дієслова втра­чають умлаут.
du nimm-st – ти береш

du sieh-st – ти бачиш (дивишся)

Nimm! – Візьми!

Sieh! – Дивись!

3. Сильні дієслова з кореневим -е зберігають зміну голосного кореня Закінчення -е у цих діє­слів ніколи немає.
 “wir” – Form – 1-а особа множини; wir nehmen – ми беремо

wir sehen – ми бачимо (дивимося)

wir stehen auf – ми встаємо

wir fahren – ми їдемо

wir nehmen – ми беремо

Nehmen wir! (Wollen wir nehmen!) Давайте візьмемо!

Sehen wir! (Wollen wir sehen!) Давайте подивимося!

Stehen wir auf! – Встанемо!

Fahren wir! – Поїдемо!

Nehmen wir! –Візьмемо!

1. Змінюється порядок слів: особовий займенник стоїть після дієслова.

2. Форма 1-ї особи множини „Wollen wir …“ є синонімічною формою.

“ihr” – Form – 2-а особа множини; ihr steht auf – ви встаєте

ihr fahrt – ви їдете

ihr nehmt – ви берете

Steht auf! – Встаньте!

Fahrt! – їдьте!

Nehmt! – Візьміть!

Випускається тільки особовий займенник 2-ї особи множини.
“Sie” – Form – форма ввічливого звертання; Sie stehen auf. – Ви встаєте.

Sie fahren. – Ви їдете

Sie nehmen. – Ви берете

Stehen Sie auf! – Встаньте!

Fahren Sie! –їдьте!

Nehmen Sie! – Візьміть!

Змінюється порядок слів: особовий займенник стоїть після дієслова.

Зверніть увагу на особливості утворення імператива дієслів із зворотним займенником:

sich waschen

sich freuen

2-а особа однини

1-а особа множини

2-а особа множини

Форма ввічливого звер­тання

Wasch(е) dich! – Умивайся!

Waschen wir uns! – Умиємось!

Wascht euch! – Умивайтесь!

Waschen Sie sich! – Умивайтесь!

Freu(e) dich! – Радій!

Freuen wir uns! – Порадіємо!

Freut euch! – Радійте!

Freuen Sie sich! – Радійте!

Імператив дієслова sein утворюється не за загальним пра­вилом.

Запам’ятайте його форми.

Sei gesund! – Будь здоровий!

Seid gesund! – Будьте здорові!

Seien Sie gesund! – Будьте здорові!

Seien wir gesund! – Будьмо здорові!

Модальні дієслова імператива не мають.