Der Modus (Спосіб дії)

Загальна характеристика способів

В німецькій мові існує три способи (die Modi):

der Indikativ (індикатив – дійсний спосіб),

der Im­perativ (імператив – наказовий спосіб),

der Konjunktiv (кон’юнктив – умовний спосіб).

Вживання способів

Назва

способу

Вживання

способу

Приклади

Переклад

Indikativ При описі ре­альних фактів, по­дій. Ich spreche mit meinem Freund. Я розмовляю зі своїм другом.
Imperativ Для вираження прохання, наказу або розпорядження. Steh auf!

Sprechen Sie zuerst mit dem Direktor!

Встань!

Поговоріть спочатку з дирек­тором!

Konjunktiv Для вираження нездійсненного бажання, нереального порівняння, можливості, припущення, умови. Wenn ich doch mit dir sprechen könnte! (нереальне бажання).

Hättest du dich nicht verspätet, könnten wir jetzt ins Konzert gehen (нереальна умова).

Якби я міг погово­рити з тобою!

Якби ти не запіз­нився, ми могли б за­раз піти на концерт.