Die Bruchzahlen (Дробові числівники)

Дробві числівники утворюються від кількісніх за допомогою суфікса -tel (від 2 до 19 включно) і суфікса -stel (від 20 і вище).

Дробові числівники вживаються перед назвою міри і ваги, вони пишуться з маленької букви і не відмінюються. На­приклад:

zwei fünftel Liter Wasser — 2/5 літра води

drei viertel Kilogramm Brot — 3/4 кілограми хліба

 

В усіх інших випадках дробові числівники є іменниками середнього роду і пишуться з великої букви.

 1/4 —das (ein) Viertel

1/30 — das (ein) Dreißigstel

4/5 — vier Fünftel

 

Дробовий числівник 1/3 має особливу форму: ein Drittel, а дробовий чіслівник 1/8 пишеться з одним t: ein Achtel.

 

Дробовий числівник 1/2 має дві форми вживання:

1)halb (у короткій формі, без іменника):

um halb neun – о пів на дев’яту

2) halb (у повній формі перед іменником):

eine halbe Stunde – півгодини

ein halbes Jahr – півроку

В останньому випадку halb відмінюється як прикметник.

 

Зверніть увагу на такі дробові числівники:

1 1/2 — anderthalb (або eineinhalb)

2 1/2 — zweieinhalb і т. д.

В німецькій мові на відміну від української іменник після порядкового числівника вживається у множині.

Порівняйте:

anderthalb Seiten – півтори сторінки

zweieinhalb Stunden – дві з половиною години

 

Десяткові дроби (die Dezimalzahlen) виражаються кількіс­ними числівниками і читаються так:

0,5 – Null Komma fünf

2,7 — zwei Komma sieben

0,0252 — Null Komma Null zwei fünf zwei