Die Kardinalzahlen (Порядкові числівники)

Порядкові числівники утворюються від кількісних чис­лівників за допомогою суфікса -t (числівники від 2 до 19 включно) та суфікса -st (числівники від 20 і вище).

Порядкові числівники вживаються з означеним артиклем (артикль позначає рід іменника).

Порядкові числівники від 2 до 19

Порядкові числівники від 20 і вище

Примітка

Назва числ. + суф. -t Назва числ. + суф. -st
der 2. – der zweite

der 4. – der vierte

der 6. – der sechste

der 20. – der zwanzigste

der 33. – der dreiunddreißigste

der 100. – der hundertste

Числівники, які утворюють­ся не за основним пра­вилом:

der erste — перший

der dritte — третій

der achte — восьмий

Числівник сьомий має дві форми: der siebente і der siebte.

Порядкові числівники відмінюються як прикметники (слабка відміна прикметніків) і отримують відмінкові закінчення.

  m.                                   f.                                    n.                                       Pl.

N.     der vierte Ball              die vierte Puppe            das vierte Buch               die vierten Brille

G.     des vierten Balls          der vierten Puppe         des vierten Buches         der vierten Brille

D.    dem vierten Ball           der vierten Puppe         dem vierten Buch           den vierten Brillen

Akk. den vierten Ball           die vierte Puppe            das vierte Buch                die vierten Brille

z. B.: Am zwölften April 1961 startete der erste Weltraumflie­ger in den Kosmos. Man nann­te ihn den Kolumbus des zwan­zigsten Jahrhunderts. – 12 квітня 1961 року пер­ший у світі льотчик-космонавт стартував у космос. Його на­звали Колумбом двадцятого століття.

При зазначенні дат порядкові числівники зазвичай позна­чаються на письмі цифрами. В цьому випадку в німецькій мові після цифри ста­виться крапка, яка замінює суфікс і відмінкове закінчення, der 1. September (der erste …) – перше вересня, der 20. Juni (der zwanzigste …) – двадцяте червня.