DIE KOMPARATIONSSTUFEN DER ADJEKTIVE (СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ)

Якісні прикметники мають у німецькій мові, як і в українській, три ступені порівняння: звичайний (der Posi­tiv), вищий (der Komparativ) і найвищий (der Super­lativ).

Якщо після прикметника у звичайному ступені стоїть порівняння, то вживається сполучник wie.

Наприклад:

Dieses Modell ist ebenso interessant wie das andere. Ця модель така ж цікава, як і інша.

Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса -ег. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут. Наприклад:

kalt — холодний  kält-er          — холодніший

rot — червоний   röt-er — червоніший

kurz — короткий kürz-er        — коротший

Найвищий ступінь утворюється за допомогою су­фікса -(e)st. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут.

Прикметники мають у найвищому ступені суфікс -est, якщо їхня основа закінчується на d, t, z, ß, sch, а в інших випадках суфікс -st:

kalt — der, die, das kält-est-e

rot — der, die, das röt-est-e

kurz —der, die, das kürz-est-e

klein — der, die, das klein-st-e

Крім цієї форми найвищого ступеня, є ще й інша — am… (e)sten:

am kältesten am kürzesten

Примітка 1. Форма am… sten—застигле сполучення даваль­ного відмінка з прийменником, що злився з артиклем: an+dem = am.

Примітка 2. Деякі прикметники не приймають умлаута у ви­щому і найвищому ступенях:

  • mit dem Diphtong au: laut – lauter – am lautesten
  • auf-el, -er, -en, -bar, -sam, -haft, -ig, -lich, -e: dunkel, folgsam, nahrhaft, schuldig, gerade
  • die einsilbigen Adjektive:blank, brav, bunt, froh, falsch, flach, hohl (полый), kahl, klar, knapp, matt, platt, plump, rasch, roh, sanft, satt, schlaff (вялый, обессиленный, дряблый), schlank, starr, stolz, stumpf, toll, voll, wahr, zahm (ручной, домашний (о звере), кроткий, послушный), zart

а) прикметники з дифтонгом au:

laut (голосний), faul (лінивий) та ін

Пор.: laut    lauter am lautesten der (die, das) lauteste

б) прикметники з суфіксами -ig, -er, -el, -bar, -en,  -sam, -haft,  -lich, -e: mutig (мужній), munter (бадьорий), dunkel (темний), dankbar (вдячний) та ін.

Пор.: mutig mutiger am mutigsten der (die, das) mutigste

в) Деякі односкладові прикметники, наприклад: froh (радісний), klar (ясний), rasch (швидкий), voll (повний), blank (яскравий), brav (добрий), bunt (барвистий), froh (радісний), falsch (помилковий, неправильний), flach (плаский), hohl (порожнистий), kahl (лисий), klar (ясний), knapp (обмежений), matt (тьмяний), platt (плаский), plump (незграбний), rasch (стрімкий), roh (грубий), sanft (м’який), satt (ситий), schlaff (в’ялий), schlank (стрункий), starr (жорсткий), stolz (гордий), stumpf (тупий), toll (шалений), voll (повний), wahr (правдивий), zahm (ручний, покірний), zart (ніжний) та ін.

Пор.:

klar — klarer — am klarsten — der (die, das) klarste

Komparativ вживається у реченні:

 а) як о з н а ч е н н я:

Das Flugzeug TU 104 hat eine größere Geschwindigkeit als das Flugzeug IL 18.

Літак ТУ-104 має більшу швидкість, ніж літак 1Л-18. (größere — означення)

б) як предикатив:

In der Antarktis ist das Klima kälter als in der Arktis. В Антарктиці клімат холод      ніший, ніж в Арктиці. (kälter — предикатив)

Якщо після прикметника у вищому ступені вживається порівняння, то вживається, як це видно з наведених прикладів, сполучник als (ніж). Перед als у німецькій мові кома не ставиться (на відміну від українського ніж).

Superlativ вживається у реченні так само, як і Komparativ.

а) як о з н а ч е н н я:

Das kälteste Klima auf der Erde ist in der Antarktis und in der Arktis.

Найхолодніший клімат на землі в Антарктиці і Арктиці.

Найвищий ступінь як означення вживається, як правило, з означеним артиклем.

б) як предикатив:

Як предикатив вживаються обидві форми найвищого ступе­ня: з означеним артиклем і форма аm …sten.

Наприклад:

In Berlin gibt es viele breite Straßen; die Gartenstra­ße ist die breiteste.

Am Goetheplatz ist die Gartenstraße am breitesten.

У Берліні багато широких вулиць; Садова — найширша.

Біля площі Гете Садова найширша.

Деякі прикметники та прислівники утворюють ступені порівняння не за загальними правилами:

а) Ступені порівняння утворюються від різ­них коренів:

gut — besser —  am besten — der (die, das) beste

viel — mehr — am meisten — die meisten

gern — lieber — am liebsten — der (die, das) liebste

oft — öfter — am häufigsten — der (die, das) häufigste

Порівняйте з українськими прикметниками:

гарний — кращий — найкращий; поганий — гірший — найгірший.

gut — besser — am besten, der (die, das) beste)

б) прикметники, які утворюють ступені порівняння за допомогою чергування приголосних:

nah(e) —  näher — am nächsten — der (die, das) nächste

hoch — höher — am höchsten — der (die, das) höchste