DAS PRONOMEN (ЗАЙМЕННИК) ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В німецькій мові існують такі займенники:

Особові займен­ники:

ich (я), du (ти) та ін.

Присвійні займенни­ки: mein (мій), dein (твій) та ін.

Зворотний за­йменник

sich (-ся)

Безособовий займен­ник es (не перекла­дається)

Займенники

Вказівні займенники:

dieser, -е, -es (цей, -я, -е), jener, -е, -es (той, та, те)

та ін.

Неозначені і за­перечні займен­ники: kein (ні­який) та ін. Відносні займенники: der, die, das (який, -а, -е) Питальні за­йменники: wer? (хто?), was? (що?) та ін.

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикмет­ника. Залежно від цього вони можуть бути у реченні підметом, до­датком, предикативом або означенням.