Die Ordinalzahlen (Кількісні числівники)

Кількісні числівники від 1 до 12 за своїм словотворен­ням прості.

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

Числівник один має форму eins, якщо за ним не стоїть іменник.

Якщо після числівника один стоїть іменник, то вживається форма ein, eine, ein. Числівник ein, eine, ein відмінюється як не означений артикль.

Ich komme morgen um eins. – Я прийду завтра о першій годині (ночі, дня).

Der Schüler zählt: eins, zwei, drei. – Учень лічить: один, два, три.

Er hat nur ‘ein Buch und ‘eine Zeitschrift genommen. – Він узяв тільки одну книж­ку і одну газету.

Ich brauche nur ‘einen Blei­stift. – Мені потрібний тільки один олівець.

До простих числівників належать також:

100 — hundert,

1000 — tausend,

1 000 000 — eine Million,

1 000 000 000 — eine Milliarde,

das Dutzend — дюжина.

Примітка. Числівники hundert і tausend можуть вживатися і як іменники —das Hundert, das Tausend.

Порівняйте:

hundert Menschen

Hunderte von Menschen

tausend Autos

Tausende von Autos

сто чоловік

сотні людей

тисяча автомобілів

тисячі автомобілів

В сучасній німецькій мові замість zwei іноді вживається стара форма zwo. Нанр., в радіопередачах при позначенні часу: Es ist zwo Uhr.— Друга година.

Решта кількісних числівників утворюється так:

Числа від 13 до 19:

Назви сотень:

Назви одиниць+числівн. zehn Назви одиниць+числівн. hundert
— dreizehn

— vierzehn

— fünfzehn

— sechzehn (корінь втрачає-s)

— siebzehn (корінь втрачає -еп)

— achtzehn

— neunzehn

100 — (ein) hundert

200 — zweihundert

300 — dreihundert

400 — vierhundert

500 — fünfhundert

600 — sechshundert

700 — siebenhundert

800 — achthundert

900 — neunhundert

Назви десятків:

Назви тисяч:

Назви одиниць + суфікс -zig Назви одиниць + числівн. tausend
20 — zwanzig (змінюється корінь)

30 — dreißig (змінюється суфікс)

40 — vierzig

50 — fünfzig

60 — sechzig (корінь втрачає s)

70 — siebzig (корінь втрачає -еп)

80 — achtzig 90 — neunzig

1000— (ein)tausend

2000 — zweitausend

3000 — dreitausend

4000— viertausend

5000 — fünftausend

6000 — sechstausend

7000 — siebentausend

8000 — achttausend

9000 — neuntausend

Двозначні числівники від 21 до 99 (крім назв десятків) утво­рюються так: спочатку назва одиниць, далі сполучник und, а по­тім назва десятка, причому все пишеться одним словом:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

68 — achtundsechzig

Між кількісними числівниками в німецькій і українській мовах є такі відмінності:

Перша відмінність: кількісні числівники в німецькій мові не відмінюються.

Wir haben zwei Rechenaufgaben gelöst- Ми розв’язали дві задачі.

Ich konnte zwei Rätsel nicht erraten.  – Я не могла відгадати двох загадок.

Друга відмінність: у німецькій мові кількісні числів­ники не впливають на відмінок означуваного іменника.

Порівняйте:

zwei Jahrhunderte  – два століття

fünf Jahrhunderte  – п’ять століть

Третя відмінність стосується утворення складних числівників від 21 до 99. У німецькій мові назва одиниць стоїть перед назвою десятків, а в українській — навпаки.

Порівняйте:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

99 — neunundneunzig

Є різниця і в написанні числівників у німецькій мові порівняно з українською. В німецькій мові всі числівники пишуться як одне слово; окремо пишуться, причому з великої букви, тільки назви мільйонів і мільярдів.

Наприклад:

27 — siebenundzwanzig

148 — hundertachtundvierzig

2561 — zweitausendfünfhunderteinundsechzig

5 432 563 — fünf Millionen vierhundertzweiunddreißigtausendfünfhundertdreiundsechzig.

Примітка. В німецькій мові назва року на відміну від української мови не порядковий числівник, а кількісний. Крім того, літочислення прово­диться в німецькій мові звичайно по сотнях, а не по тисячах; тисячі пере­водяться в сотні. Наприклад: 1961 рік (тисяча дев’ятсот шістдесят перший рік) — neunzehnhunderteinundsechzig.