Das Geschlecht der Substantive

Рід іменників

Іменник у німе­цькій мові може бути чоловічого, жіно­чого і середнього роду (Maskulinum, Femininum, Neutrum). Він змінюється за відмін­ками і має форму однини і множини (der Singular, der Plural). На рід іменника в німецькій мові вказує артикль (див. розділ  «Артикль»).

Рід іменників у німецькій і українській мовах може збіга­тися. Порівняйте:

der Tisch (чол. р.) – стіл (чол. р.)

die Tasse (жін. р.) – чашка (жін. р.)

das Fenster (середн. р.) – вікно (середн. р.)

Часто рід іменників не збігається. Порівняйте:

der Baum (чол. р.) – дерево (середн. р.)

die Stadt (жін. р.) – місто (середн. р.)

das Buch (середн. р.) – книжка (жін. р.)

die Feder (жін. р.) – перо (середн. р.)

das Heft (середн. р.) – зошит (чол. р.)

Не збігається рід і в деяких словах, які в німецькій і україн­ській мовах запозичені з інших мов, хоч ці слова мають одна­кове значення і майже одну й ту саму форму, наприклад: die Fakultät – факультет

Рід іменників можна визначити:

1) за артиклем, якщо іменник стоїть у називному відмінку однини:

der Tag (день), der — артикль чоловічого роду

die Tafel (дошка), die —  артикль жіночого роду

das Wetter (погода), das — артикль середнього роду

2) за узгодженням прикметника або займенника з імен­ником:

dieser schöne Tag (der Tag) — цей чудовий день

diese schwarze Tafel (die Tafel) — ця чорна дошка

dieses kalte Wetter (das Wetter) — ця холодна погода

3) за значенням (див. нижче); 

4) за формою, в основному за суфіксами (див. нижче).

В деяких випадках рід іменників можна визначити за типом його відміни або за формою утворення множини.

Примітка: В словниках чоловічий рід іменників позначається буквою т, жіночий — буквою f, середній — буквою п. Наприклад: Tisch т; Tafel f; Wetter п.

Визначення роду іменників за значенням і за формою

За значенням до чоловічого роду належать:

1. Слова, що означають:

а)      осіб чоловічої статі:

der Mann — чоловік

der Junge — хлопець

der Held — герой

б)      тварин чоловічої статі:

der Bär — ведмідь

der Löwe — лев *

* В назвах деяких тварин рід іменників не відбиває статі: der Frosch — жаба, die Gans — гусак, das Pferd — кінь, das Schaf — вівця, das Schwein — свиня.

2. Назви:

а)      пір року:

 

der Winter — зима

der Frühling — весна

der Sommer — літо

der Herbst — осінь

б)      місяців:

der Januar — січень

der Februar — лютий

der März — березень та ін.

в)      днів тижня:

 

der Montag — понеділок

der Dienstag — вівторок

der Mittwoch — середа та ін.

г)      частин доби:

 

der Tag — день

der Abend — вечір

der Morgen — ранок

але: die Nacht — ніч

3. Назви небесних світил (за­гальні і власні):

der Stern — зірка

der Planet — планета

der Mond — Місяць

der Mars — Марс

der Saturn — Сатурн

але: die Venus — Венера

4. Назви сторін світу:

der Norden — північ

der Süden — південь

der Westen — захід

der Osten — схід

5. Назви більшої частини гір і гірських масивів:

der Ural — Урал

der Kasbek — Казбек

der Harz — Гарц

der Brocken — Брокен

der Olymp — Олімп

Примітка. Назви деяких гір­ських масивів вживаються тільки у множині. Наприклад:

die Alpen — Альпи

die Pyrenäen — Піренеї

die Ardennen — Арденни

die Chibinen — Хібіни

6. Назви опадів:

der Regen — дощ

der Schnee — сніг

der Hagel — град

der Nebel—туман

der Reif — іній

7. Назви грошових одиниць:

8. Назвви марок автомобілів:

9. Назви напоїв:

der Euro – євро

der Schilling — шилінг

der Dollar — долар

der Frank — франк

але:

die Hrywnja

die Kopeke — копійка

die Rupie – рупія

die Krone — крона

der Volkswagen, der BMW, der Audi

der Kaffee, der Tee, der Schnaps, der Sekt, der Wein, але: das Bier

За значенням до жіночого роду належать:

1. Слова, що означають:

а) осіб жіночої статі:

б) тварин жіночої статі:

die Frau — жінка

die Mutter — мати

die Tochter —дочка

але: das Mädchen—дівчина

die Kuh — корова

die Ziege — коза

die Katze — кішка

але: das Huhn — курка

das Schaf — вівця

2. Назви більшої частини дерев і квітів:

die Tanne — ялина

die Kiefer — сосна

die Linde — липа

die Birke — береза

die Rose — троянда

die Tulpe — тюльпан

die Aster — айстра

3. Назви багатьох плодів і ягід:

die Apfelsine — апельсин

die Birne — груша

die Kirsche — вишня

die Mandarine — мандарин

die Nuss — горіх

die Tomate — помідор

die Zitrone — лимон

але: der Apfel — яблуко

der Pfirsich — персик

4. Більша частина назв паропла­вів і літаків:

5. Назви цифр

die „Odessa“ — «Одеса»

die „Nautilus” — «Наутілус»

die TU —ТУ

die Eins, die Zwei, die Drei

За значенням до середнього роду належать:

1. Назви дітей та молодих тварин:

das Kind — дитина

das Lamm — ягня

das Kalb — теля

das Ferkel — порося

2. Назви більшої частини країн:

(das) Polen — Польща

(das) Deutschland — Німеччина

(das) England — Англія

 (das) Belgien — Бельгія

(das) Frankreich — Франція

(das) Italien — Італія

(das) Österreich — Австрія

(das) Spanien—Іспанія

(das) Indien — Індія

(das) China — Китай та ін.

Але такі назви країн належать до:

а)      жіночого роду:

die Deutsche Bundesrepublik — Фе­деративна Республіка Німеччи­на

die Schweiz — Швейцарія

die Mongolei — Монголія

die Türkei — Туреччина

die Slowakei – Словаччина

(veralt.: die Tschechoslowakei — Чехословаччина;

die Sowjetunion — Радянський Союз)

б)      чоловічого роду:

der Sudan — Судан

der Iran — Іран

der Irak — Ірак *

Назви деяких країн вживаються тільки у множині:

die Niederlande (Нідерланди)

die USA (США)

die Vereinigten Staaten (Сполучені Штати)

3. Назви міст:

(das) Warschau — Варшава

(das) Prag — Прага

(das) Berlin — Берлін

(das) Paris — Париж

(das) London—Лондон

(das) New York—Нью-Йорк

4. Назви металів і інших хіміч­них елементів:

5. Назви кольорів:

6. Назви дробових числівників:

das Eisen — залізо

das Gold—золото

das Uran — уран

das Jod — йод

але: der Stahl—сталь

das Rot – червоний, das Grün – зелений

das Viertel – чверть, das Drittel – третина

За формою до чоловічого роду належать:

1. Більша частина іменників, утворених від дієслівних основ:

а) найчастіше зі зміною кореневого голосного:

der Gang (від gehen) — хід, хода

der Schritt (від schreiten) — крок

der Sprung (від springen) — стрибок

der Unterschied (від unterscheiden) — відмінність

б) без зміни кореневого голос­ного:

der Beginn (від beginnen)—початок

der Lauf (від laufen) — біг

der Vorschlag (від vorschlagen) — пропозиція

2. Іменники з суфіксами:

 

-er der Flieger — льотчик

der Schüler — учень

-el der Flügel — крило; рояль

-ner der Redner — промовець

der Amerikaner—американець

-ler der Künstler — художник

ling der Jüngling — юнак

der Feigling — боягуз

3. Запозичені іменники з суфік­сами:

at der Soldat — солдат

et der Athlet — атлет

ant der Aspirant — аспірант

der Praktikant — практикант

-and der Doktorand – докторант

ent der Student — студент

-är der Revolutionär — революціо­нер

der Sekretär — секретар

eur der Monteur — монтер

der Ingenieur — інженер

-ör der Frisör — перукар

ier der Offizier — офіцер

-ist der Optimist — оптиміст

-ismus der Optimismus — оптимізм

or der Traktor — трактор

der Professor — професор

ig der König — король

-ich der Teppich — килим

За формою до жіночого роду належать:

1. Іменники з суфіксами:

-іп

а) die Lehrerin — учителька

die Freundin — подруга

b) die Bärin — ведмедиця

die Löwin — левиця

-ung die Bearbeitung — обробка

die Bildung — освіта

heit  die     Freiheit — свобода

die Schönheit — краса

-keit   die     Neuigkeit — новина

die Tapferkeit — хороб­рість

-schaft die   Gesellschaft — суспіль­ство

-ei     die     Wäscherei — пральня

die Bäckerei — булочна

-іе die Theorie — теорія

die Melodie—мелодія

ik die Politik — політика

die Fabrik — фабрика

die Technik — техніка

ion die Union — спілка

tion die Revolution — революція

die Organisation — організація

tät die Elektrizität — електрика

die Universität — університет

die Qualität — якість

ur die Zensur — оцінка

die Kultur—культура

die Natur — природа, натура

-anz die Distanz — дистанція

-enz die Existenz — існування

-e die Reise — подорож

За формою до середнього роду належать:

1. Іменники з суфіксами:

chen das Kätzchen — кішечка

das Häuschen — будиночок

-lein das Tischlein — столик

das Bächlein — струмочок

el das Drittel—третина

das Viertel — чверть, четвер­та частина

das Zehntel — десята частина 

2. Запозичені іменники з суфік­сами:

-(і)ит das Studium — навчання, за­няття

das Museum — музей

-tum das Eigentum – власність aber: der Reichtum – багатство

-ment das Parlament — парламент

das Instrument — інструмент

aber: der Moment — момент

-a das Thema — тема

-icht das Licht — світло

das Gesicht — обличчя

-ing das Shopping, das Training

Примітка до таблиць. Крім суфіксів, поданих у таблицях, в ні­мецькій мові є й інші: -е, – en, -nis, -sei (sal). Проте ці суфікси не зв’язані з яким-небудь одним родом. Так, наприклад, суфікс зустрічається в іменниках чоловічого, жіночого і середнього родів (пор. der Junge — хлопець, die Wärme — тепло, das Gebäude — будівля); суфікс -nis в іменниках середнього і жіночого родів (пор. das Ereignis — подія, die Kenntnis— знан­ня). Рід таких іменників треба заучувати.

Рід деяких кореневих іменників, як це видно з наве­дених таблиць, можна визначити за значенням. Проте в пере­важній більшості випадків його треба запам’ятовувати. Рід по­хідних іменників, як це показано вище, допомагають визначити суфікси. Разом з тим суфікси допомагають краще зрозуміти і значення іменників. Так, суфікс -er позначає часто дійову особу, професію (der Arbeiter — робітник, der Lehrer — учитель), суфікс -ung звичайно позначає дію, процес (die Übung — впра­ва, die Forschung — дослідження). Суфікси -chen і -lein змен­шувальні (das Häuschen — будиночок, das Büchlein — кни­жечка).

Префікси іменників (un-, miss-, ur-) не допомагають визна­чити рід іменника. Винятком є префікс ge-. Іменники з цим префіксом (іноді в сполученні з суфіксом -е здебільшого се­реднього роду (das Gemüse — овочі, das Getreide — урожай, das Gebäude — будинок, будівля).

Рід складних іменників

Рід складних іменників (das zusammengesetzte Sub­stantiv) залежить від роду основного (визначального) слова (das Grundwort).

Основне слово — це друга складова частина складного сло­ва; перша частина називається визначальним словом (das Be­stimmungswort).

Складний іменник:

Визначальне слово

Основне слово

das Naturmuseum =

(музей природы)

die Natur +

(природа)

das Museum

(музей)

Складне слово das Naturmuseum — середнього роду, оскільки основне слово — das Museum  — середнього роду.

Складний іменник може складатися з двох, трьох і більше слів. Тому як визначальне слово, так і основне можуть бути в свою чергу складними словами. Порівняйте:

Складний іменник:

Визначальне слово

Основне слово

der Schlittschuhläufer =

(ковзаняр)       

das Weltfestspiel        =     (міжнародний фестиваль)

der Schlittschuh     +  

 

  die Welt                +      

der Läufer

 

das Festspiel

 Проте незалежно від кількості слів, що входять до складно­го іменника, його рід завжди визначається за основним (останнім) словом, а наголос падає на визначальне (перше) слово.

der ‘Bahnhof (die Bahn + der Hof) — вокзал der Personenkraftwagen (die Person + der Kraftwagen) — легковий автомобіль.

Примітка. Основним словом складного іменника може бути тільки іменник. Як визначальне слово виступають різні частини мови: іменник в однині і множині — das Tonband (магнітофонна стрічка), die Gemäldegalerie (картинна галерея); дієслово (вірніше, його корінь або основа)—der Lese­saal (читальний зал); прикметник або прислівник у короткій формі — die Großmutter (бабуся), das Frühstück (сніданок); прийменник — das Nebenzim­mer (сусідня кімната).

Слова, що входять до складу складного іменника, приєдну­ються одне до одного або безпосередньо, або за допомогою сполучних елементів -(e)s, -(е)n.

der Klassenleiter   —  класний керівник

При читанні сполучні елементи відносяться до першого слова. Наголос припадає на першу основу.

Для закріплення матеріалу пропонується переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=5Vj7giLAiHk

Для самоперевірки рівня знань з теми пропонується тест:

Test: das Substantiv