Der Modus (die Modi)

Способи дієслова

Загальна характеристика способів дієслова (Der Modus (die Modi))

В німецькій мові є три способи дієслова:

1) дійсний спосіб — der Indikativ,

2) наказовий спосіб — der Im­perativ,

3) умовний спосіб — der Konjunktiv.

Вживання способів

Назва

Вживання

Приклади

Переклад

Indikativ

При описі ре­альних фактів, по­дій.

Ich spreche mit meinem Freund.

Я розмовляю зі своїм другом.

Imperativ

Для вираження прохання, наказу або розпорядження.

Steh auf!

Sprechen Sie zuerst mit dem Direktor!

Встань!

Поговоріть спочатку з дирек­тором!

Konjunktiv

Для вираження нездійсненного бажання, нереального порівняння, можливості, припущення, умови.

Wenn ich doch mit dir sprechen könnte! (нереальне бажання).

Hättest du dich nicht verspätet, könnten wir jetzt ins Konzert gehen (нереальна умова).

Якби я міг погово­рити з тобою!

Якби ти не запіз­нився, ми могли б за­раз піти на концерт.

Test: das Verb