Der Imperativ

Наказовий спосіб

Наказовий спосіб (der Imperativ) в німецькій мові має чотири форми:

2-а особа однини (“du” – Form):  Arbeite! – Працюй!

1-а особа множини (“wir” – Form): Gehen wir! – Пішли!

2-а особа множини (“ihr” – Form): Lest! – Читайте! – звертання до тих, з ким спілкуються на “ти”. 

3-а особа множини – форма ввічливого звертання (“Sie” – Form): Lesen Sie! – Читайте!

Утворення Imperativ

Особа

Форма Präsens (теперішній час)

Імператив

Спосіб утворення

“du” – Form

2-а особа однини

 

du arbeit-est – ти працюєш

du steh-st auf – ти встаєш

du bekomm-st – ти одержуєш

du erzähl-st – ти розповідаєш

Arbeite!- Працюй!

Steh(e) auf! – Вставай!

Bekomm (е)! – Одержуй!

Erzähl (е)! – Розповідай!

1. Слабкі дієслова. До основи дієслова додається закінчення , але закінчення обов’язкове тільки у дієслівах з основою на d, t, tm, dn, chn, gn, ffn. В інших випадках воно може опускатися.

du fähr-st ти їдеш

Fahr(e)! – їдь!

2. Сильні дієслова втра­чають умлаут.

du nimm-st – ти береш

du sieh-st – ти бачиш (дивишся)

Nimm! – Візьми!

 

Sieh! – Дивись!

3. Сильні дієслова з кореневим зберігають зміну голосного кореня Закінчення у цих діє­слів ніколи немає.

 “wir” – Form – 1-а особа множини;

wir nehmen – ми беремо

 

wir sehen – ми бачимо (дивимося)

wir stehen auf – ми встаємо

wir fahren – ми їдемо

wir nehmen – ми беремо

Nehmen wir! (Wollen wir nehmen!) Давайте візьмемо!

Sehen wir! (Wollen wir sehen!) Давайте подивимося!

Stehen wir auf! – Встанемо!

Fahren wir! – Поїдемо!

Nehmen wir! – Візьмемо!

4. Змінюється порядок слів: особовий займенник стоїть після дієслова. (Форма 1-ї особи множини „Wollen wir …“ є синонімічною формою.)

 

“ihr” – Form – 2-а особа множини; 

ihr steht auf – ви встаєте

ihr fahrt – ви їдете

ihr nehmt – ви берете

Steht auf! – Встаньте!

Fahrt! –  їдьте!

Nehmt! – Візьміть!

5. Випускається тільки особовий займенник 2-ї особи множини (ihr).

“Sie” – Form – форма ввічливого звертання;

Sie stehen auf – Ви встаєте

Sie fahren – Ви їдете

Sie nehmen – Ви берете

Stehen Sie auf! – Встаньте!

Fahren Sie! – їдьте!

Nehmen Sie! Візьміть!

6. Змінюється порядок слів: особовий займенник стоїть після дієслова.

Зверніть увагу на особливості утворення імператива дієслів із зворотним займенником:

 

sich waschen

sich freuen

2-а особа однини

 

2-а особа множини

Форма ввічливого звер­тання

1-а особа множини

Wasch(е) dich! – Умивайся!

Wascht euch! – Умивайтесь!

Waschen Sie sich! – Умивайтесь!

Waschen wir uns! – Умиємось!

Freu(e) dich!-  Радій!

 

Freut euch! – Радійте!

Freuen Sie sich! – Радійте!

Freuen wir uns! – Порадіємо!

Імператив дієслова sein утворюється не за загальним пра­вилом. Запам’ятайте його форми:

 Sei gesund! – Будь здоровий!

Seid gesund! – Будьте здорові! (2 особа множини)

Seien Sie gesund! – Будьте здорові! (Ввічлива форма – 3 особа множини)

Seien wir gesund! – Будьмо здорові!

Модальні дієслова імператива не мають.

Test: das Verb