Interrogativpronomen

Питальні займенники

Nom. wer? (хто?) was? (що?)
Gen. wessen? (чий? чиє? чия?)
Dat wem? (кому? чому?)
Akk. wen? (кого?) was? (що?)

Питальні займенники wer? і was? стоять завжди в однині і не розрізняються за родами. Займенник wer? стосується осіб, a was? — предметів. В сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається.
Порівняйте:
Wer antwortet? Хто відповідає?
Der Schüler antwortet. Учень відповідає.
Was liegt auf dem Tisch? Що лежить на столі?
Das Buch liegt auf dem Tisch. На столі лежить книга.

Займенник «was?» вживається також, коли запитують про професію.
Was war dein Vater in seiner Jugend von Beruf? Ким був за професією твій батько в юності?
Er war Arbeiter. Він був робітником.
Was ist er jetzt? Ким він є зараз?
Er ist Ingenieur. Він інженер.

Питальний займенник welcher, -es, -е відмінюється як означений артикль.

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

welcher

welches

welchem

welchen

welches

welches

welchem

welches

welche

welcher

welcher

welche

welche

welcher

welchen

welche

Питальний займенник welcher вживається головним чином як прикметник.
Welchen Artikel lesen Sie? – Яку статтю Ви читаєте?
Mit welcher Straßenbahn fahren Sie nach Hause? – Яким трамваєм Ви їдете додому?

В займеннику was für ein? (що за?) відмінюється тільки ein як неозначений артикль. У множині ein випадає і залишається лише незмінюване сполучення слів was für. Порівняйте:
Was für eine schöne Stimme! Was für schöne Stimmen!
Що за чудовий голос! Що за чудові голоси!

Test: das Pronomen