Reflexivpronomen

Зворотний займенник

В німецькій мові є тільки один зворотний займенник  Reflexivpronomen sich. Він вживається з інфінітивом дієслова, в 3-й особі однини і множини і у формі ввічливого звертання. Наприклад:

sich setzen — сідати
er setzt sich — він сідає
sie setzt sich — вона сідає
sie setzen sich — вони сідають
Sie setzen sich — Ви сідаєте

В інших особах при відмінюванні дієслів з Reflexivpronomen sich вживається знахідний відмінок відповідних особових займенників.
Німецьким дієсловам із зворотним займенником sich не завжди відповідають українські дієслова з часткою -ся.
Порівняйте:
Jeden Morgen wäscht sie sich mit kaltem Wasser.
Кожного ранку вона вмивається холодною водою.
In diesem Sommer erholte er sich ausgezeichnet.
Цього літа він чудово відпочив.
Примітка. Іноді Reflexivpronomen sich може відповідати українському себе, собі.
Er sieht sich im Spiegel. – Він бачить себе в дзеркалі.
Sie hat sich eine Uhr gekauft. – Вона купила собі годинник.

Test: das Pronomen