Persönliche und unpersönliche Verben

Особові і безособові дієслова

Особові дієслова (persönliche Verben) вживаються в усіх трьох особах однини і множини.

Наприклад:

Ich singe gern.  –   Я охоче співаю.

Du singst gern.  –   Ти охоче співаєш.

Er singt gern.    –   Він охоче співає.

Wir singen gern. –  Ми охоче співаємо. …

Безособові дієслова(unpersönliche Verben)  мають тільки форму 3-ої особи однини і вживаються з безособовим займенником es в усіх ча­сових формах.

Безособові дієслова означають здебільшого явища природи: Es friert.  –   Морозить. Es taut.   –   Тане.

В усіх цих реченнях у німецькій мові підметом є безособовий займенник es, а в українській мові підмету немає.

Перекладаючи українською мовою німецькі безособові діє­слова, що означають явища природи, не завжди можна вико­ристати безособову форму дієслова.

Порівняйте:

es friert — морозить, es dunkelt — темнішає

але:

es regnet — іде дощ, es donnert — гримить грім, es schneit —іде сніг, es blitzt — блискає блискавка

Багато дієслів можуть вживатися як особові і як безособові, при цьому іноді змінюється їхнє значення.

Порівняйте:

geben:        Er gibt mir sein Heft. – Він дає мені свій зошит.

Es gibt viele schöne Blu­men in diesem Garten. – Є багато красивих квітів у цьому саду.

stehen:        Der Schüler steht an der Tafel und antwortet. – Учень стоїть біля дошки і відповідає.

Wie steht es mit deiner Arbeit? – Як щодо твоєї роботи?

gehen:        Morgens gehen die Kinder zur Schule. – Вранці діти йдуть до школи.

Wie geht es dir? – Як справи?

Проте значення дієслова може і не змінюватися. Напри­клад:

läuten: Der Vorsitzende läutet. – Головуючий дзвонить.

Es läutet. – Дзвенить.

Test: das Verb