PERSONALPRONOMEN (ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ)

До особових займенників належать:

Singular (однина)

Plural (множина)

1 особа ich — я wir — ми
2 особа du — ти ihr — ви

3 особа

er

sie

es

— він

— вона

— воно

sie

Sie

— вони

— Ви (форма ввічливого

звертання)

Відмінювання особових займенників:

Відмінок

Однина

Множина

1-а особа

2-а особа 1-а особа

2-а особа

Nom.

Dat.

Akk.

ich — я

mir — мені mich — мене

du — ти

dir — тобі

dich — тебе

wir — ми

uns — нам

uns — нас

ihr — ви

euch — вам euch — вас

Відмінок

Однина

Множина

всіх трьох

родів

3-я особа

Чоловічий і середній рід

Жіночий рід

Nom.

Dat.

Akk.

er — він

ihm — йому

ihn —- його

es — воно

ihm — йому

es — його

sie — вона

ihr — їй

sie — її

sie — вони

ihnen — їм

sie —їх

Відмінок

Форма ввічливого звертання

Nom. Sie — Ви
Dat. Ihnen — Вам
Akk. Sie — Вас

Примітка. В таблиці немає родового відмінка особових займенників, оскільки ці форми в сучасній німецькій мові не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.

Порівняйте:

Sie arbeitet hier. – Вона працює тут.

Dort steht meine Freundin; ich sehe sie gut. – Там стоїть моя подруга; я бачу її добре.

Dort stehen meine Freundin­nen; ich sehe sie gut. – Там стоять мої подруги; я бачу їх добре.

Meine Freunde arbeiten in einem Werk. Sie arbeiten gut. – Мої друзі працюють на за­воді. Вони працюють добре.

Herr Meier, Ihre Ar­beit gefällt uns. Sie ar­beiten gut. – Пане Майоре,  Ваша робота нам дуже подобається. Ви працюєте добре.

Особовий займенник Sie вживається:

  1. При звертанні до однієї особи, якщо той, хто говорить, з ним на Ви. Наприклад:

Die Schüler fragten den Klassenleiter: „Wann können Sie mit uns ins Museum gehen?“ – Учні запитали класного ке­рівника: «Коли Ви зможете піти з нами в музей?»

  1. При звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на Ви. Наприклад:

Der Professor sagte den Studenten: „Nächste Woche haben wir eine Konferenz, und Sie müssen daran teilnehmen.“

Професор сказав студентам: «Наступного тижня у нас буде конференція, і Ви повинні взяти участь у ній».

Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на ти. Наприклад:

Der Lehrer sagte den Schü­lern: „Diese Regel kennt ihr noch schlecht. Ihr müsst sie noch einmal wiederholen.“

Учитель сказав учням: «Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз».