Die Bruchzahlen

Дробові числівники

Дробові числівники утворюються від кількісних за до­помогою суфікса te  від 2 до 19 (включно) і суфікса ste від двадцяти й вище.

Якщо дробові числівники вживаються перед назвою міри і ваги, вони пишуться з маленької букви і не відмінюються. На­приклад:

zwei fünftel Liter Wasser — 2/5 літра води

drei viertel Kilogramm Brot — 3/4 кілограми хліба

В усіх інших випадках дробові числівники є іменниками середнього роду і пишуться з великої букви.

1/4 —das (ein) Viertel

1/30 — das (ein) Dreißigstel

4/5 — vier Fünftel

Дробовий числівник 1/3 має особливу форму: ein Drittel, а дробовий чіслівник 1/8 пишеться з одним t: ein Achtel.

Дробовий числівник 1/2 має два позначення: halb (у короткій формі, без іменника):  um halb neun – о пів на дев’яту

halb (у повній формі перед іменником):

eine halbe Stunde – півгодини

ein halbes Jahr – півроку

В останньому випадку halb відмінюється як прикметник.

Зверніть увагу на такі дробові числівники:

1 1/2 — anderthalb (або eineinhalb)

2 1/2 — zweieinhalb і т. д.

В німецькій мові, на відміну від української, іменник стоїть після цього числівника у множині. Порівняйте:

anderthalb Seiten – півтори сторінки

zweieinhalb Stunden – дві з половиною години

Десяткові дроби (die Dezimalzahlen) виражаються кількіс­ними числівниками і читаються так:

0,5 – Null Komma fünf

2,7 — zwei Komma sieben

0,0252 — Null Komma Null zwei fünf zwei