die Ordinalzahlen

Порядкові числівники

Порядкові числівники (die Ordinalzahlen / Ordnungszahlen) утворюються від кількісних чис­лівників (Kardinalzahlen) так:

Порядкові числівники від 2 до 19

Порядкові числівники від 20 і вище

Примітка

Назва числ.+суф. -t

Назва числ.+суф. st

der zweite

der vierte

der sechste

der zwanzigste

der dreiunddreißigste

der hundertste

Числівники, які утворюють­ся не за основним пра­вилом:

der erste — перший, der dritte — третій, der achte — восьмий

Числівник сьомий має дві форми: der siebente і der siebte.

Порядкові числівники (die Ordinalzahlen) звичайно вживаються з означеним ар­тиклем і відмінюються як прикметники.

Am zwölften April 1961 startete der erste Weltraumflie­ger in den Kosmos. Man nann­te ihn den Kolumbus des zwan­zigsten Jahrhunderts. –

12 квітня 1961 року пер­ший у світі льотчик-космонавт стартував у космос. Його на­звали Колумбом двадцятого століття.

Звичайно при зазначенні дат порядкові числівники позна­чаються на письмі цифрами. В цьому випадку після цифри ста­виться крапка, яка замінює суфікс і відмінкове закінчення: der 1. September (der erste …) – перше вересня, der 20. Juni (der zwanzigste …) – двадцяте червня.