Indefinitpronomen

Нозначені і заперечні займенники

До найбільш вживаних неозначених займенників належать:
man — (не перекладається)
jemand — хтось, хто-небудь
jeder, jedes, jede — кожний, кожне, кожна
alle — всі
einige — деякі
viele — багато хто
beide — обидва, обидві
wenige — мало хто
etwas — щось, що-небудь

До заперечних займенників належать:
kein, keine — ніякий, ніяке, ніяка
niemand — ніхто
nichts — ніщо

Неозначено-особовий займенник man не відмінюється. Він завжди є підметом неозначено-особового речення.
Man liest. – Читають.
Man spielt. – Грають.

Займенник jemand у розмовній мові не змінюється.

Haben Sie dort jemand gesehen? – Ви кого-небудь там бачили?

Проте займенник jemand може змінюватися як неозначений артикль. Ця форма наводиться як правило в словниках лише для того, щоб показати керування дієслова, особливо, якщо воно розходиться з українською мовою.

Порівняйте: begegnen (jemandem)—зустрічати (кого-небудь)

Займенник jeder (jedes, jedе) має тільки форму однини і відмінюється як означений артикль.

Відмінок

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

jeder

jedes

jede

Gen.

jedes

jedes

jeder

Dat.

jedem

jedem

jeder

Akk.

jeden

jedes

jede

Цей займенник вживається і як іменник, і як прикметник. Порівняйте:
In unserer Familie Land muss jeder im Haushalt helfen. (як іменник) –  В нашій родині кожен повинен допомагати по господарству.
Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen. (як прикметник)Кожна семирічна дитина повинна відвідувати школу.
Займенник jeder не має множини, у множині замість нього вживається займенник alle.
Порівняйте:
Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen.
Alle siebenjährigen Kinder müssen zur Schule gehen.
Займенники alle, einige, viele, beide і wenige вживаються тільки у множині і відмінюються як означений артикль:

Відмінок

Множина

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

alle

aller

allen

alle

einige

einiger

einigen

einige

viele

vieler

vielen

viele

Ці займенники вживаються як іменники і як прикметники.
Порівняйте:
Viele Menschen kamen zur Versammlung. (як прикметник) – На збори прийшло багато народу.
Viele kamen zur Versammlung. (як іменник) – Багато хто прийшов на збори.
Займенник etwas відрізняється від інших неозначених займенників тим, що він показує не на неозначену особу, а на неозначений предмет.

„Sie haben іш Lesesaal etwas vergessen!“ sagte mir die Bibliothekarin. «Ви щось забули в читальному залі!» — сказала мені бібліотекарка.

Wissen Sie nicht, ob sie sich in der Buchhandlung etwas gekauft hat? – Ви не знаєте, чи купила вона що-небудь у книгарні?

Займенник etwas не змінюється. В німецькій мові він часто вживається в сполученні з різними прийменниками.


Plötzlich erinnerte sich die Großmutter an etwas und kehrte nach Hause zurück. – Раптом бабуся щось згадала і повернулась додому.

Займенники kein, keine заперечують тільки іменник і стоять перед ним.
В українській мові займеннику kein не завжди відповідає займенник ніякий. Тому під час перекладу українською мовою речень з kein слід підбирати потрібне заперечення.


Der Schüler führte kein Beispiel an. – Учень не навів жодного прикладу.
Sie wollte keine andere Reise unternehmen. – Вона не хотіла їхати в будь-яку іншу подорож.
Kein Schüler wollte das Wettspiel versäumen. – Ніхто з учнів не хотів пропустити змагання.
Ich habe keinen Kugelschreiber. – У мене немає авторучки.

Займенник kein відмінюється в однині як неозначений артикль, а у множині як означений.

Відмінок

 

Однина

 

Множина

Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

всіх трьох родів

Nom.

kein Stuhl

kein Heft

keine Feder

keine Stühle. Federn, Hefte

Gen.

keines Stuhles

keines Heftes

keiner Feder

keiner Stühle, Federn, Hefte

Dat.

keinem Stuhl

keinem Heft

keiner Feder

keinen Stühlen Federn, Heften

Akk.

keinen Stuhl

kein Heft

keine Feder

keine Stühle, Federn, Hefte

Заперечні займенники niemand і nichts не змінюються.

Niemand wollte zu Hause bleiben. – Ніхто не хотів залишатися вдома.
Sie hat nichts geantwortet. – Вона нічого не відповіла.

Перекладаючи українською мовою речення із займенниками niemand і nichts, треба додавати ще одне заперечення. Наприклад:

Niemand sprach hier. – Ніхто тут не розмовляв.
Wir haben noch nichts wiederholt. – Ми ще нічого не повторили.
З наведених прикладів вживання займенників kein, niemand, nichts видно, що в німецькій мові, на відміну від української, вживається тільки одне заперечення.

Примітка. Не слід плутати вживання заперечних займенників nichts — нічого і nicht — не.
Es ist dunkel. Ich sehe nichts. – Темно. Я нічого не бачу.
Es ist dunkel. Ich sehe nicht. – Темно. Я не бачу.
Was schreibst du? — Ich schreibe nichts. – Що ти пишеш? — Я нічого не
пишу.
Schreibst du? — Nein, ich schreibe nicht. – Ти пишеш? Ні, я не пишу.

Test: das Pronomen