Possessivpronomen

Присвійні займенники

До присвійних займенників належать:

mein — мій, моє; meine — моя                    

dein — твій, твоє; deine — твоя        

sein, seine — його      

ihr, ihre — її           

unser — наш, наше; unsere — наша, наші

euer — ваш, ваше; eure — ваша, ваші

ihr, ihre — їхній, їхні

Ihr — Ваш, Ваше; Ihre—Ваша, Ваші

Присвійні займенники вживаються звичайно як прикметни­ки. Вони стоять перед іменником і узгоджуються з ним у роді, числі і відмінку.

Порівняйте:

Mein Vater ist Ingenieur, und meine Mutter ist Ärztin.

Nimm meinen Bleistift!

Ihr Heft ist immer sauber.

Мій батько — інженер, а моя мати — лікар.

Візьми мій олівець!

Її зошит завжди чистий.

Присвійні займенники відмінюються в однині як неозначе­ний артикль, а у множині як означений.

Відмінок

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

mein Bleistift

meines Bleistiftes

meinem Bleistift

meinen Bleistift

mein Heft

meines Heftes

meinem Heft

mein Heft

meine Klasse

meiner Klasse

meiner Klasse

meine Klasse

Відмінок

Множина всіх трьох родів

Nom.

meine Bleistifte, Klassen, Hefte

Gen.

meiner Bleistifte, Klassen, Hefte

Dat.

meinen Bleistiften, Klassen, Heften

Akk.

meine Bleistifte, Klassen, Hefte

На зразок займенника mein відмінюються і всі інші при­свійні займенники.

Зверніть увагу на збіг форм присвійних займенників у різ­них відмінках.

Примітка. Займенник, euer втрачає -е перед -r, якщо після нього є за­кінчення:

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

euer

euer

eur-e

eur-e

Gen.

eur-es

eur-es

eur-er

eur-er

Dat.

eur-em

eur-em

eur-er

eur-en

Akk.

eur-en

euer

eur-e

eur-e

Вживання присвійних займенників

В німецькій мові кожна особа має свій присвійний займенник, а в українській мові в тих випадках, коли присвійний займенник належить до підмета, звичайно вживається в усіх особах один і той самий займенник свій. Порівняйте:

ich halte mein Buch

du hältst dein Buch

er hält sein Buch

sie hält ihr Buch

es hält sein Buch

wir halten unser Buch

ihr haltet euer Buch

sie halten ihr Buch

Sie halten ihr Buch

я тримаю свою книжку

ти тримаєш свою книжку

він тримає свою книжку

вона тримає свою книжку

воно тримає свою книжку

ми тримаємо свою книжку

ви тримаєте свою книжку

вони тримають свою книжку

Ви тримаєте свою книжку

Вживаючи присвійний займенник 3-ї особи однини sein і ihr, треба звертати увагу на рід тієї особи, якій належить предмет. Для чоловічого і середнього роду вживається займенник sein, а для жіночого — ihr; у 3-й особі множини незалежно від роду — займенник ihr.
Die Frau hält ihr Buch. Sie hält ihr Buch.
Der Mann hält sein Buch. Er hält sein Buch.
Das Kind hält seinen Ball. Es hält seinen Ball.
Die Schüler halten ihre Bücher. Sie halten ihre Bücher.

Присвійні займенники 3-ї особи однини sein і ihr відносяться не тільки до осіб, але часто і до назв предметів або до абстрактних понять. Правило вибору присвійного займенника залишається в цьому випадку те саме. Порівняйте:

Die Tanne mit ihren grünen Zweigen …

Die Wiese mit ihren bunten Blumen …

Der Fluss mit seinen steilen Ufern …

Das Haus mit seinem roten Dach …

Ялина з своїми зеленими гілками …

Луг із своїми різнобарвни­ми квітами.

Річка з своїми крутими бе­регами …

Будинок з своїм червоним дахом …

Закінчення присвійного займенника залежить від роду, числа і відмінка того іменника, перед яким він стоїть. Порівняйте:

Ich nehme

meinen Bleistift /

mein Heft.

Я беру

свій олівець /

свій зошит.

Er schreibt

mit seinem Bleistift

in seinem Heft.

Він пише

своїм олівцем

у своєму зошиті

Зверніть увагу на переклад присвійних займенників. Присвійним займенникам mein, dein, unser, euer, Ihr відповідає український займенник свій або займенники мій, твій, наш, ваш, Ваш залежно від узгодження з підметом.
Ich nehme mein Wörterbuch. Я беру свій (або мій) словник.
Wir gehen in unser Zimmer. Ми йдемо в свою (або нашу) кімнату.
Присвійні займенники 3-ї особи однини sein і ihr і присвійний займенник 3-ї особи множини ihr перекладаються українською мовою залежно від змісту речення. Цим займенникам можуть відповідати в українській мові займенник свій або за¬йменники його, її, їхній, -ня, -не. Порівняйте:

Mit fünf Jahren komponierte Mozart seine ersten Melodien, mit fünfzehn Jahren schrieb er seine erste Oper.

В п’ять років Моцарт скла­дав свої перші мелодії, в п’ят­надцять років він написав свою першу оперу.

Der junge Beethoven wollte Mozart sehen, sein Spiel wollte er hören, sein Schüler wollte er werden.

Молодий Бетховен хотів по­бачити Моцарта, він хотів по­чути його гру, він хотів стати його учнем.

Die Großmutter von Goethe hatte ihre Enkelkinder, den kleinen Wolfgang und seine Schwester, sehr lieb.

Бабуся Гете дуже любила своїх онуків, маленького Вольфганга і його сестру.

Die Kinder kamen oft in ihr Zimmer und spielten dort.

Ді­ти часто приходили в її кімна­ту і гралися там.

Ihre Spiele waren lustig und interessant.

Їхні ігри бу­ли веселими і цікавими.

Einmal schenkte die Großmutter ihren Enkelkindern ein Puppentheater.

Одно­го разу бабуся подарувала своїм онукам ляльковий театр.

У німецькій мові присвійні займенники вживаються частіше,
ніж в українській. Порівняйте:
Der Mann zog seinen Mantel an, setzte seinen Hut auf und ging zur Arbeit.
Чоловік надів пальто, капелюх і пішов на роботу.

Test: das Pronomen