Präpositionen mit Genitiv

Прийменники, що керують родовим відмінком

Найуживанішими прийменниками, що вимагають ро­дового відмінка (Genitiv), є: unweit (недалеко), statt, anstatt (замість), während (протягом, під час), wegen (через (щось, когось)).

Родовим відмінком керують також прийменники: anhand (за допомогою), anlässlich (у зв’язку, з приводу), diesseits (по цей бік), innerhalb (у середині), jenseits (по той бік), abseits (у стороні від), beiderseits (по обидві сторони), infolge (внаслідок (чого), через (що)), laut (згідно з), trotz / ungeachtet (не дивлячись на).

Unweit des Dorfes lag ein tiefer See.                                                                   

Statt der Rosen kaufte sie rote Nelken.                                                       

Während unseres Aufent­halts in Rom besuchten wir das Kolosseum.

Des schlechten Wetters we­gen (Wegen des schlechten Wet­ters) konnten wir unseren Spaziergang nicht fortsetzen.

Недалеко від села знаходи­лось глибоке озеро.

Замість троянд вона купи­ла червоні гвоздики.

Під час нашого перебуван­ня в Римі ми відвідали Колі­зей.

Через погану погоду ми не могли продовжувати нашу прогулянку пішки.

Прийменник wegen стоїть перед іменником і після нього.

Примітка. Прийменники laut (згідно з) і trotz (незважаючи на) вживаються як з Genitiv, так і з Dativ.

Laut des letzten Berichts … (або: Laut dem letzten Bericht…) – Згідно з останнім повідомленням …

Trotz des schlechten Wetters… (або: Trotz dem schlechten Wetter…) – Незважаючи на погану погоду …

anhand (за допомогою)

Anhand eines Wörterbuchs wies ich ihm seinen Fehler nach. – За допомогою словника я вказав йому на його помилку.

anlässlich (у зв’язку, з приводу, з нагоди)

Anlässlich des 80. Geburtstages des Dichters wurden seine Werke neu herausgegeben. – З нагоди 80-річчя письменника були перевидані його твори. 

diesseits (по цей бік)

Er wohnt diesseits des Flusses. – Він живе по цей бік ріки.

innerhalb (у середині, серед)

Innerhalb des Waldes fanden wir eine schöne Waldwiese. – Серед лісу ми знайшли чудову галявину.

jenseits (по той бік)

Sein Onkel wohnt jenseits des Gebirges. – Його дядько живе по той бік гір.

abseits (у стороні від)

Abseits der großen Eisenbahnstrecke liegt unser Dorf. – У стороні від залізничної лінії розташоване наше село.

beiderseits (по обидві сторони)

Beiderseits der Grenze standen viele Autos. – По обидві сторони кордону стояло багато автомобілів.

infolge (внаслідок, в результаті (чого), через (що))

Es ist infolge eines schweren Unfalls geschehen. – Це сталося внаслідок серйозної аварії.

laut (згідно з)

Laut neuen Lehrprogramms wird dieses Thema in der 9. Klasse gelernt. – Згідно з новою навчальною програмою ця тема вивчається у 9 класі.

trotz / ungeachtet (не дивлячись, не зважаючи на)

Trotz / ungeachtet des Regens gingen wir ins Kino. – Не зважаючи на дощ ми пішли у кіно.

Test: die Präpositionen