Das Adjektiv

Прикметник

Das Adiektiv (прикметник). Прикметники в німецькій мові, як і в українській, поділяються на якісні (qualitative): klein — маленький, gut — добрий, spät — пізній та ін. і відносні (relative): golden — золотий, jährlich — щорічний, freudig — радісний та ін..
Але в німецькій мові відносних прикметників менше, ніж в українській. В більшості випадків українським відносним прикметникам відповідає перша частина складного іменника.
Порівняйте:
польові роботи — die Feldarbeiten
письмовий стіл — der Schreibtisch
весняний місяць — der Frühlingsmonat
Німецькі прикметники мають дві форми: повну і коротку. Прикметники в повній форм: бувають у реченні означенням. Повна форма прикметників відмінюється, змінюється за родами і числами і стоїть перед визначуваним іменником, узгоджуючись з ним у роді, числі і відмінку.
ein großer Erfolg, der große Erfolg — великий успіх
eine große Wirtschaft, die große Wirtschaft — велике господарство
ein großes Ereignis, das große Ereignis — велика подія
große Erfolge, die großen Erfolge — великі успіхи
Прикметник у короткій формі буває в реченні часто іменною частиною присудка (так званим предикативом — das Prädikativ). Предикатив не відмінюється і на відміну від української мови не узгоджується з підметом у роді і числі. Предикатив стоїть, як правило, в кінці речення.
Порівняйте:
Der Berg ist hoch. Гора висока.
Die Arbeit ist schwer. Праця тяжка.
Das Gebäude ist schön. Будинок гарний.
Die Berge sind hoch. Гори високі.

Test: Deklination der Adjektive