Die Deklination der Adjektive

Відмінювання прикметників

Загальні відомості

Відмінювання прикметників у німецькій мові, на відміну від української мови, залежить від супровідного слова (артикль, займенник, числівник тощо), яке стоїть перед прикметником. Якщо супровідне слово ясно визначає відмінок, рід або число, то прикметник приймає закінчення -е або -еn.
Наприклад:  

das interessante Buch, die interessanten Bücher,  

dieser interessantFilm, diese interessanten Filme,

die interessante Geschichte, die interessanten Geschichten 

Якщо супровідного слова немає або якщо воно не досить чітко показує відмінок, рід або число, то сам прикметник приймає закінчення, з яких видно відмінок, рід і число іменника, що визначається прикметником.
Наприклад: frisches Brot, frische Milch, frischer Saft

Залежно від того, яке супровідне слово стоїть перед прикметником, або супровідне слово взагалі відсутнє, розрізняють три види відміни: слабку, сильну і змішану. 

Die schwache Deklination der Adjektive (Слабка відміна прикметників)

Прикметник відмінюється за слабкою відміною:
l. після означеного артикля: der, die, das; Plural: die;
2. після вказівних займенників:

dieser, diese, dieses; Plural: diese;

jener, jene, jenes; Plural: jene;

solcher, solche, solches; Plural: solche;

derjenige, diejenige, dasjenige; Plural: diejenigen;

derselbe, dieselbe, dasselbe; Plural: dieselben;

3. після питального займенника: welcher
4. після неозначеного займенника: jeder
5. після займенників: alle, beide, irgendwelche, keine, manche, sämtliche im Pl.;
6. після присвійних займенників у множині: meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, Ihre

Запам’ятайте:
Прикметники, які належать до слабкої відміни, приймають у називному відмінку (Nom.) однини всіх трьох родів і в знахідному відмінку (Akk.) однини середнього і жіночого роду закінчення , а в усіх інших відмінках однини і множини закінчення -еn.

 

m

f

n

Pl

Nom.

-e
-e
-e
-en

Gen.

-en
-en
-en
-en

Dat.

-en
-en
-en
-en

Akk.

-en
-e
-e
-en

Наприклад:

 

Singular (однина)

Plural (множина)

Kasus (відмінок)

Maskulinum (чол. рід)

Femininum (жін. рід)

Neutrum  (сер. рід)

Nom.  

der alte Mann 

die junge Frau

das kleine Kind

die kleinen Kinder

Gen.        

des alten Mannes

der jungen Frau 

des kleinen Kindes

der kleinen Kinder

Dat.           

dem alten Mann

der jungen Frau

dem kleinen Kind

den kleinen Kindern

Akk.   

den alten Mann

die junge Frau

das kleine Kind

die kleinen Kinder

Die starke Deklination der Adjektive (Сильна відміна прикметників)

1. Прикметники відмінюються за сильною відміною, якщо перед ними не стоїть супровідне слово (займенник, артикль).
Запам’ятайте:
Прикметники, які належать до сильної відміни, приймають у всіх відмінках однини і множини закінчення означеного артикля, але в родовому відмінку (Gen.) чоловічого і середнього роду замість закінчення -es вживається закінчення -en.

 

Singular

Plural

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Nominativ  

heißer Tee

heiße Milch

heißes Wasser

gute Taten

Genitiv        

heißen Tees

heißer Milch

heißen Wassers

guter Taten

Dativ           

heißem Tee

heißer Milch

heißem Wasser

guten Taten

Akkusativ   

heißen Tee

heiße Milch

heißes Wasser

gute Taten

Dieser Artikel war von großer Bedeutung. – Ця стаття мала велике значення.
Wir besuchen dieses Theater mit großem Vergnügen. – Ми відвідуємо цей театр звеликим задоволенням.

2. У множині прикметники відмінюються за сильною відміною після: viele (багато), wenige (небагато), einige (декілька), etliche (кілька), mehrere (кілька), andere (інші), folgende (наступні), verschiedene (різні), після кількісних числівників (Kardinalzahlen) – zwei, drei, та ін.

Kasus  

Plural

Nominativ  

drei neue Zeitschriften

viele nette Leute

Genitiv        

dreier neuer Zeitschriften

vieler netter Leute

Dativ           

dreien neuen Zeitschriften

vielen netten Leuten

Akkusativ   

drei neue Zeitschriften

viele nette Leute

3. У множині і однині – після відносних займенників dessen, deren, wessen.

Наприклад: Das ist mein Bruder, dessen neuer Freund in Berlin wohnt. – Это мой брат, новый друг которого живет в Берлине.

Die gemischte Deklination der Adjektive (Змішана відміна прикметників)

Неозначений артикль, заперечний займенник kein і присвійні займенники не в усіх відмінках однини показують відмінок, рід і число іменників чоловічого і середнього роду. В цьому випадку відмінок, рід або число виражається самим прикметником, який приймає закінчення сильної (займенникової) відміни; в інших відмінках він має закінчення слабкої (іменної) відміни.
Прикметник відмінюється за змішаною відміною:
l. після неозначеного артикля (ein, eine, ein);
2. після присвійних займенників (mein, dein, sein, ihr, unser, eurer, Ihr) у однині;
3. після заперечення “kein”.

Kasus

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Nominativ   

ein alter Mann 

eine junge Frau

ein kleines Kind

Genitiv        

eines alten Mannes

einer jungen Frau 

eines kleinen Kindes

Dativ           

einem alten Mann 

einer jungen Frau

einem kleinen Kind 

Akkusativ   

einen alten Mann

eine junge Frau

ein kleines Kind

Примітки:
l. Після ihr та після wir прикметник відмінюється переважно за слабкою відміною (wir frohen Menschen, ihr fleißigen Kinder).
але: wir alle, ihr alle, wir beide, ihr beide, auch wir beiden, ihr beiden
2. Прикметники, що закінчуються на -a, які походять від іменників, не відмінюються (eine rosa Blume, eine prima Idee).
3. Прикметники, що закінчуються на -er, які утворилися з географічних назв, не відмінюються (der Hamburger Hafen; in der Berliner S – Bahn).
4. Прикметники, які закінчуються на -el, при відмінюванні втрачають -e (dunkel – dunkler).
5. Два або більше прикметників, які вживаються один за одним, при відмінюванні отримують однакові закінчення (der interessante neue italienische Film).

Der letzte Roman dieses berühmten Schriftstellers hatte einen großen Erfolg.

Останній роман цього видатного письменника, мав великий успіх.

Der letzte Roman dieses berühmten Schriftstellers hatte einen großen Erfolg. – Останній роман цього видатного письменника мав великий успіх. 

Test: Das Adjektiv