Die Deklination der Substantive

Відмінювання іменників

Загальні відомості

Іменник у німецькій мові, як і в українській, змінюється за відмінками. Але в німецьких іменниках на відміну від українських у більшості відмінків немає закінчень. Відмінок іменників виражається головним чином словами, які супроводжують іменник: артиклями і займенниками.
Типи відмін визначаються за одниною, тому що у множині всі іменники відмінюються за одним типом.
В однині розрізняють сильну відміну, слабку і жіночу (die starke Deklination, die schwache Deklination, die weibliche Deklination).

Схема закінчень іменників

Відмінки

Відмінювання в однині

Відміню­вання у множині

Cильна відміна

Слабка відміна

Жіноча     відміна

Nominativ

.

Genitiv

-(e)s

-(е)n

Dativ

-(е)n

-(е)n

Akkusativ

-(е)n

Die starke Deklination (Сильна відміна )

Ознака сильної відміни — закінчення -s або -es у родовому відмінку (Genitiv) однини. В інших відмінках закінчень немає.

Примітка. В давальному відмінку (Dativ) однини іменники іноді вживаються з закінченням dem Kinde, dem Sohne (дитині, синові), але в сучасній німецькій мові це закінчення не обов’язкове.
До сильної відміни належить більша частина іменників чоловічого роду і всі іменники середнього роду (крім слова das Herz — серце).

Відмінки

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Nom.

der Lehrer

der Platz

das Fenster

das Kind

Gen.

des Lehrer-s

des Platz-es

des Fenster-s

des Kind-es

Dat.

dem Lehrer

dem Platz

dem Fenster

dem Kind

Akk.

den Lehrer

den Platz

das Fenster

das Kind

При відмінюванні іменників середнього роду називний відмінок (Nominativ) збігається із знахідним (Akkusativ).
Порівняйте:
Nom. — das Fenster Nom. — das Kind
Akk. — das Fenster Akk. — das Kind
В Genitiv закінчення -es обов’язкове, якщо основа закінчується на –s, -, -sch, -ß, -st, -z, -tz, -x, -ck, -pf.
Наприклад:
das Gras — des Grases (трава)
der Fluss — des Flusses (річка)
der Tisch — des Tisches (стіл)
der Herbst — des Herbstes (осінь)
der Pilz — des Pilzes (гриб)
der Satz — des Satzes (речення)
das Suffix — des Suffixes (суфікс)
der Stock — des Stockes (поверх)
der Kampf — des Kampfes (боротьба)

Закінчення -es вживається також часто після кількох приголосних:
der Wald — des Waldes (ліс)
das Land — des Landes (країна)

Лише -s стоїть завжди після -er, -el, -en, -em:
der Lehrer — des Lehrers (учитель)
der Flügel — des Flügels (крило; рояль)
der Wagen — des Wagens (автомобіль; вагон)
der Atem — des Atems (дихання).

Запозичені іменники чоловічого роду з суфіксами -us, -ismus не мають  закінчень у Genitiv: der Kasus — des Kasus (відмінок), der Globus – des Globus, der Humanismus – des Humanismus.

Die schwache Deklination (Слабка відміна)

Ознака слабкої відміни іменників — закінчення –(е)n у всіх відмінках, крім називного.
До слабкої відміни належать іменники тільки чоловічого роду. Вони майже завжди означають осіб або тварин.
1. Іменники, що закінчуються на -е.
Наприклад:
der Genosse — товариш
der Franzose—француз
der Knabe —хлопчик
der Junge – хлопець, юнак
der Löwe – лев
der Affe – мавпа
der Hase – заєць, der Angsthase (боягуз), der Kollege (колега), der Kommilitone (однокурсник), der Neffe (племінник), der Riese (велетень), der Bulle (бик, бугай), der Bote (курʼєр), der Bursche (парубок), der Kunde (клієнт), der Zeuge (свідок), der Riese (велетень), der Gatte (один з подружжя), der Erbe (спадкоємець), der Experte (експерт), der Insasse (увʼязнений), der Heide (язичник), der Sklave (раб).
2. Односкладові іменники:
der Held—герой
der Hirt — пастух
der Herr — пан, господар
der Mensch—людина
der Bär — ведмідь, der Prinz (принц), der Graf (граф), der Zar (цар).

Примітка. Ці іменники ранішt мали закінчення в називному відмінку однини, але поступово вони його втратили.
3. Слова іноземного походження, що означають здебільшого осіб і закінчуються на суфікси, які завжди є наголошеними: -ist (der Tourist, der Polizist, der Journalist, der Terrorist, der Sozialist, der Autist, der Christ, der Egoist, der Idealist), -ent, -ant, -and, -aut (der Student, der Assistent, der Präsident, der Dirigent, der Absolvent, der Konsument, der Produzent, der Elefant, der Konsonant, der Musikant, der Diamant, der Emigrant, der Doktorand, der Kosmonaut) -at, -ad, -et, -ot (der Diplomat, der Soldat, der Automat, der Kandidat, der Bürokrat, der Kamerad, der Planet, der Patriot) -oge, (der Soziologe, der Biologe) -sopf, -grapf, -ik (der Philosoph, der Paragraph, der Katholik) -nom (der Agronom).

Відмінок

Однина

Nom.

der Genosse

der Held

der Student

Gen.

des Genosse-n

des Held-en

des Student –en

Dat.

dem Genosse-n

dem Held-en

dem Student –en

Akk.

den Genosse-n

den Held-en

den Student –en

Примітка. Всі іменники слабкої відміни утворюють множину за допомогою суфікса –(е)n (der Genosse — die Genossen, der Held — die Helden).

Закінчення -n отримують іменники der Herr, der Nachbar, der Bauer, der Ungar.

Die weibliche Deklination (Жіноча відміна)

Ознака жіночої відміни — відсутність закінчень; відмінок іменника можна визначити тільки за артиклем.
До жіночої відміни належать всі іменники жіночого роду.

Відмінок

Однина

Nom.

die Frau

die Freiheit

die Universität

Gen.

der Frau

der Freiheit

der Universität

Dat.

der Frau

der Freiheit

der Universität

Akk.

die Frau

die Freiheit

die Universität

В жіночій відміні називний відмінок збігається із знахідним, а родовий з давальним.
Порівняйте:
Nom. die Frau Gen. der Frau
Akk. die Frau Dat. der Frau

Особливий випадок відмінювання

Особливим випадком відмінювання є відмінювання деяких іменників чоловічого роду (переважно із закінченням -e): der Buchstabe (буква), der Gedanke (думка), der Name (ім’я), der Frieden (мир), der Fels (скеля), der Glaube (віра), der Same (насіння), der Wille (воля) інших, а також іменника середнього роду das Herz (серце).
Запам’ятайте форму відмінювання цих іменників.

N. der Buchstabe Gedanke Friede(n) Name das Herz  
G. des Buchstabe-ns Gedanke-ns Friede-ns Name-ns des Herz-ens  
D. dem Buchstabe-n Gedanke-n Friede-n Name-n dem Herz-en
A. den Buchstabe-n Gedanke-n Friede-n Name-n das Herz  

Die Deklination der Substantive im Plural (Відмінювання іменників у множині)

У множині всі іменники відмінюються однаково. Вони приймають закінчення -(е)n тільки у давальному відмінку.
Якщо іменник має суфікс множини -(е)n, то в давальному відмінку він не має ніякого закінчення.
Якщо суфікс множини -s, то в давальному відмінку немає закінчення -(е)n.

Nom.

die Lehrer

Söhne

Bücher

Frauen

Jungen

Klubs

Gen.

der Lehrer

Söhne

Bücher

Frauen

Jungen

Klubs

Dat.

den Lehrer-n

Söhne-n

Bücher-n

Frauen

Jungen

Klubs

Akk.

die Lehrer

Söhne

Bücher

Frauen

Jungen

Klubs

Die Deklination der Eigennamen (Відмінювання власних імен)

Власні імена приймають тільки в родовому відмінку закінчення -s:

Puschkins Werke

Goethes Gedichte

Annas Bruder

Peters Eltern

die Hauptstadt Polens

die Flüsse Frankreichs

твори Пушкіна

вірші Гете

брат Ганни

батьки Петра

столиця Польщі

річки Франції

Якщо власне ім’я закінчується на -s, -ß, -sch, -х, -z або -іе, то вживається закінчення -(e)ns (Marie — Mariens, Franz — Franzens).
Але в сучасній німецькій мові замість родового відмінка власних імен частіше вживають давальний відмінок з прийменником von:
die Werke von Goethe — твори Гете
Заміна родового відмінка власних імен давальним відмінком з прийменником von можлива і в усіх інших випадках.
Порівняйте:
Puschkins Werke – die Werke von Puschkin
Goethes Gedichte – die Gedichte von Goethe
die Hauptstadt Polens – die Hauptstadt von Polen