Die Komparation der Adjektive

Ступені порівняння прикметників

Якісні прикметники мають у німецькій мові, як і в українській, три ступені порівняння: звичайний (der Positiv), вищий (der Komparativ) і найвищий (der Superlativ).
Der Positiv (звичайний ступінь порівняння). Якщо після прикметника у звичайному ступені йде порівняння, то вживається сполучник wie. Наприклад:
Dieses Modell ist ebenso interessant wie das andere. – Ця модель така ж цікава, як і друга.

Der Komparativ (вищий ступінь порівняння).  Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса -ег. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут. Наприклад:
kalt — холодний kält-er — холодніший
rot — червоний röt-er — червоніший
kurz — короткий kürz-er — коротший

Der Superlativ (найвищий ступінь порівняння). Найвищий ступінь порівняння утворюється за допомогою суфікса -(e)st. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут.
Прикметники мають у найвищому ступені суфікс -est, якщо їхня основа закінчується на d, t, z, ß, sch, а в інших випадках вживається суфікс -st:
kalt — der, die, das kält-est-e
rot — der, die, das röt-est-e
kurz —der, die, das kürz-est-e
klein — der, die, das klein-st-e
Крім цієї форми найвищого ступеня, є ще й інша — am …(e)sten:
am kältesten, am kürzesten

Примітка 1. Форма am — сполучення (злиття) артиклю в давальному відмінку з прийменником: an+dem = am.

Примітка 2. Деякі прикметники не приймають умлаута у вищому і найвищому ступенях:
а) die Adjektive mit dem Diphtong au (прикметники з дифтонгом au): laut (голосний), faul (лінивий) та ін.  Пор.: laut – lauter – am lautesten – der (die, das) lauteste

b) die einsilbigen Adjektive (односкладові прикметники): froh (радісний), klar (ясний), rasch (стрімкий, швидкий), voll (повний), blank (яскравий), brav (добрий), bunt (барвистий), falsch (помилковий, неправильний), flach (плаский), hohl (порожнистий), kahl (лисий), klar (ясний), knapp (обмежений), matt (тьмяний), platt (плаский), plump (незграбний), roh (грубий), sanft (м’який), satt (ситий), schlaff (в’ялий), schlank (стрункий), starr (жорсткий), stolz (гордий), stumpf (тупий), toll (шалений), voll (повний), wahr (правдивий), zahm (ручний, покірний), zart (ніжний) та ін.

c) die Adjektive auf -el, -er, -en, -bar, -sam, -haft, -ig, -lich, -e: mutig (мужній), munter (бадьорий), dunkel (темний), dankbar (вдячний), folgsam, nahrhaft, schuldig, gerade та ін.; -прикметники з суфіксами -el, -er, -en, -bar, -sam, -haft, -ig, -lich, -e. 
Пор.: mutig – mutiger – am mutigsten – der (die, das) mutigste

Komparativ вживається у реченні:
а) як о з н а ч е н н я:
Das Flugzeug TU 104 hat eine größere Geschwindigkeit als das Flugzeug IL 18.
Літак ТУ-104 має більшу швидкість, ніж літак 1Л-18. (größere — означення)
б) як предикатив:
In der Antarktis ist das Klima kälter als in der Arktis. В Антарктиці клімат холод ніший, ніж в Арктиці. (kälter — предикатив)
Якщо після прикметника у вищому ступені вживається порівняння, то вживається, як це видно з наведених прикладів, сполучник als (ніж). Перед als у німецькій мові кома не ставиться (на відміну від українського ніж).

Superlativ вживається у реченні так само, як і Komparativ.
а) як о з н а ч е н н я:
Das kälteste Klima auf der Erde ist in der Antarktis und in der Arktis.
Найхолодніший клімат на землі в Антарктиці і Арктиці.
У функції означення прикметник у найвищому ступені вживається, як правило, з означеним артиклем.
б) як предикатив:
Як предикатив найчастіше вживається форма прикметника найвищого ступеню аm …sten. 
Наприклад:

Am Goetheplatz ist die Gartenstraße am breitesten.- Біля площі Гете вулиця Садова є найширшою.

Форма прикметника найвищого ступеню з означеним артиклем як предикатив вживається рідко, – при цьому іменник може бути визначений за контекстом.

Порівняйте:

In Berlin gibt es viele breite Straßen; die Gartenstraße ist die breiteste (Straße). –  У Берліні багато широких вулиць; вулиця Садова — найширша (вулиця).

Am Goetheplatz ist die Gartenstraße am breitesten.- Біля площі Гете вулиця Садова є найширшою.

Деякі прикметники та прислівники утворюють ступені порівняння не за загальними правилами:
а) Ступені порівняння утворюються від різних коренів:
gut — besser — am besten — der (die, das) beste
viel — mehr — am meisten — die meisten
gern — lieber — am liebsten — der (die, das) liebste
oft — öfter — am häufigsten — der (die, das) häufigste
Порівняйте з українськими прикметниками:
гарний — кращий — найкращий; поганий — гірший — найгірший.
gut — besser — am besten, der (die, das) beste)
б) прикметники, які утворюють ступені порівняння за допомогою чергування приголосних:
nah(e) — näher — am nächsten — der (die, das) nächste
hoch — höher — am höchsten — der (die, das) höchste

Test: Die Komparation der Adjektive