Рід німецьких іменників (das Geschlecht der Substantive)

Рід іменників у німецькій і в українській мовах може збіга­тися. Порівняйте: der Tisch (чол. р.) – стіл (чол. р.),  die Tasse (жін. р.) – чашка (жін. р.), das Fenster (середн, р.) – вікно (середн, р.)

Часто рід іменників не збігається. Порівняйте: die Stadt (жін. р.) – місто (середн., р.), der Baum (чол. р.) – дерево (середн., р.),  das Buch (середн, р.) – книжка (жін. р.),  die Feder (жін. р.) – перо (середн, р.),  das Heft (середн, р.) зошит (чол. р.)

Не збігається рід і в деяких словах, які в німецькій і україн­ській мовах запозичені з інших мов, хоча ці слова мають одна­кове значення і майже одну й ту саму форму.

Рід іменників можна визначити:

1) за артиклем, якщо іменник стоїть у називному відмінку однини: der Tag (день) der — артикль чоловічого роду, die Tafel (дошка) die — артикль жіночого роду, das Wetter (погода) das — артикль середнього роду

2) за узгодженням прикметника або займенника з імен­ником: dieser schöne Tag — цей чудовий день,  diese schwarze Tafel — ця чорна дошка,  dieses kalte Wetter — ця холодна погода

3) за значенням (див. нижче)

4) за формою, в основному за суфіксами (див. нижче).

В деяких випадках рід іменників можна визначити за типом його відміни або за формою утворення множини.

Примітка: В словниках чоловічий рід іменників позначається буквою т, жіночий — буквою f, середній — буквою п. Наприклад: Tisch т; Tafel f; Wetter п.

Визначення роду іменників за значенням і за формою

1. До чоловічого роду належать

за значенням

1. Слова, що позначають:

а)      осіб чоловічої статі: der Mann — чоловік,  der Junge — хлопець, der Held — герой

б)      тварин чоловічої статі: der Bär — ведмідь, der Löwe — лев *

* В назвах деяких тварин рід іменників не відбиває статі: der Frosch — жаба, die Gans — гусак, das Pferd — кінь, das Schaf — вівця, das Schwein — свиня.

2. Назви:

а)      пір року: der Winter — зима, der Frühling — весна, der Sommer — літо, der Herbst — осінь

б)      місяців: der Januar — січень, der Februar — лютий, der März — березень та ін.

в)      днів тижня: der Montag — понеділок, der Dienstag — вівторок, der Mittwoch — середа та ін.

г)       частин доби:

der Tag — день, der Abend — вечір, der Morgen — ранок, але: die Nacht — ніч

3. Назви небесних світил (за­гальні і власні): der Stern — зірка, der Planet — планета, der Mond — Місяць,  der Mars — Марс, der Saturn — Сатурн, але: die Venus — Венера

4. Назви сторін світу:

der Norden — північ, der Süden — південь, der Westen — захід, der Osten — схід

5. Назви більшої частини гір і гірських масивів: der Ural — Урал; der Kasbek — Казбек; der Harz — Гарц; der Brocken — Брокен; der Olymp — Олімп

Примітка. Назви деяких гір­ських масивів вживаються тільки у множині. Наприклад: die Alpen — Альпи; die Pyrenäen — Піренеї; die Ardennen — Арденни

6. Назви опадів: der Regen — дощ, der Schnee — сніг, der Hagel — град, der Nebel—туман, der Reif — іній

7. Назви грошових одиниць: der Euro – євро, der Schilling — шилінг, der Dollar — долар, der Frank — франк; але: die Hrywnja, die Kopeke — копійка, die Krone — крона

за формою

1. Більша частина іменників, утворених від дієслівних основ: 

а) найчастіше зі зміною кореневого голосного: der Gang (від gehen) — хід, хода;  der Schritt (від schreiten) — крок; der Sprung (від springen)—стрибок; der Unterschied (від unterscheiden) — відмінність

б) без зміни кореневого голос­ного: der Beginn (від beginnen)—початок; der Lauf (від laufen) — біг; der Vorschlag (від vorschlagen) — пропозиція

2. Іменники з суфіксами: -er: der Flieger — льотчик; der Schüler — учень; -el: der Flügel — крило; рояль; -ner: der Redner — промовець; der Amerikaner—американець; -ler: der Künstler — художник; ling: der Jüngling — юнак, der Feigling — боягуз

3. Запозичені іменники з суфік­сами: at: der Soldat — солдат; et: der Athlet — атлет; ant: der Aspirant — аспірант; der Praktikant — практикант; ent: der Student — студент; -är: der Sekretär — секретар; eur: der Monteur — монтер; der Ingenieur — інженер; ier: der Offizier — офіцер; or: der Traktor — трактор; der Professor — професор

2. До жіночого роду належать:

1. Слова, що означають:а) осіб жіночої статі: die Frau — жінка; die Mutter — мати; die Tochter —дочка; але: das Mädchen—дівчина

б) тварин жіночої статі: die Kuh — корова; die Ziege — коза; die Katze — кішка;  але: das Huhn — курка; das Schaf — вівця

2. Назви більшої частини дерев і квітів: die Tanne — ялина; die Kiefer — сосна; die Linde — липа; die Birke — береза; die Rose — троянда; die Tulpe — тюльпан; die Aster — айстра

3. Назви багатьох плодів і ягід: die Apfelsine — апельсин; die Birne — груша; die Kirsche — вишня; die Mandarine — мандарин; die Nuss — горіх; die Tomate — помідор; die Zitrone — лимон; але: der Apfel — яблуко; der Pfirsich — персик

4. Більша частина назв паропла­вів і літаків: die „Odessa“ — «Одеса»; die „Nautilus” — «Наутілус»; die TU —ТУ

за формою

1. Іменники з суфіксами: -іп а) die Lehrerin — вчителька, die Freundin — подруга; b) die Bärin — ведмедиця, die Löwin — левиця -ung: die Bearbeitung — обробка, die Bildung — освіта: heit: die     Freiheit — свобода, die Schönheit — краса; -keit: die Neuigkeit — новина, die Tapferkeit — хороб­рість; -schaft: die   Gesellschaft — суспіль­ство; -ei: die     Wäscherei — пральня, die Bäckerei — булочна

2. Запозичені іменники з суфік­сами:-іе: die Theorie — теорія, die Melodie—мелодія; ik: die Politik — політика, die Fabrik — фабрика, die Technik — техніка; ion: die Union — спілка; tion: die Revolution — революція, die Organisation — організація; tat: die Elektrizität — електрика; die Universität — університет; die Qualität — якість; ur: die Zensur — оцінка; die Kultur—культура; die Natur — природа, натура.

3. До середнього роду належать

за значенням:

1. Назви дітей та молодих тварин: das Kind — дитина, das Lamm — ягня, das Kalb — теля, das Ferkel — порося

2. Назви більшої частини країн:(das) Polen — Польща, (das) Deutschland — Німеччина, (das) England — Англія, (das) Belgien — Бельгія, (das) Frankreich — Франція, (das) Italien — Італія, (das) Österreich — Австрія, (das) Spanien—Іспанія, (das) Indien — Індія, (das) China — Китай та ін.

До виключень належать такі назви країн:

а)       жіночого роду: die Deutsche Bundesrepublik — Фе­деративна Республіка Німеччи­на, die Schweiz — Швейцарія, die Mongolei — Монголія, die Slowakei — Словаччина, die Türkei — Турція

б)      чоловічого роду: der Sudan — Судан, der Iran — Іран, der Irak — Ірак *

Назви деяких країн вживаються тільки у множині: die Niederlande (Нідерланди), die USA (США), die Vereinigten Staaten (Сполучені Штати)

3. Назви міст: (das) Warschau — Варшава, (das) Prag — Прага, (das) Berlin — Берлін, (das) Paris — Париж, (das) London—Лондон, (das) New York—Нью-Йорк

4. Назви металів та інших хіміч­них елементів: das Eisen — залізо, das Gold—золото, das Uran — уран, das Jod — йод; але: der Stahl—сталь.

за формою

1. Іменники з суфіксами: chen: das Kätzchen — кішечка, das Häuschen — будиночок; -lein: das Tischlein — столик; das Bächlein — струмочок; -el: das Drittel—третина; das Viertel — чверть, четвер­та частина; das Zehntel — десята частина.

2. Запозичені іменники з суфік­сами: -(і)ит: das Studium — навчання, за­няття; das Museum — музей; -ment: das Parlament — парламент; das Instrument — інструмент

Примітка. Крім наведених вище суфіксів, в ні­мецькій мові є й інші: -е, – en, –nis, –sei (sal), tum. Проте ці суфікси не зв’язані з яким-небудь одним родом. Так, наприклад, суфікс зустрічається в іменниках чоловічого, жіночого і середнього родів (пор. der Junge — хлопець, die Wärme — тепло, das Gebäude — будівля); суфікс nis в іменниках середнього і жіночого родів (пор. das Ereigms — подія, die Kenntnis— знан­ня). Рід таких іменників треба заучувати.

Рід деяких кореневих іменників можна визначити за значенням,  проте в пере­важній більшості випадків його треба запам’ятовувати. Рід по­хідних іменників, як це показано вище, допомагають визначити суфікси. Разом з тим суфікси допомагають краще зрозуміти і значення іменників. Так, суфікс -er позначає часто дійову особу, професію (der Arbeiter — робітник, der Lehrer — учитель), суфікс -ung звичайно позначає дію, процес (die Übung — впра­ва, die Forschung — дослідження). Суфікси -chen і -lein змен­шувальні (das Häuschen — будиночок, das Büchlein — кни­жечка).

Префікси іменників (Un-, Miss-, Ur-) не допомагають визна­чити рід іменника. Винятком є префікс Ge-. Іменники з цим префіксом (іноді в сполученні з суфіксом -е) є здебільшого се­реднього роду (das Gemüse — овочі, das Getreide — урожай, das Gebäude — будинок, будівля).

Рід складних іменників

Рід складних іменників (das zusammengesetzte Sub­stantiv) залежить від роду основного (визначального) слова (das Grundwort).

Основне слово — це друга складова частина складного сло­ва; перша частина називається визначальним словом (das Be­stimmungswort).

Складний іменник: Визначальне слово Основне слово
das Naturmuseum =(музей природи) die Natur +(природа) das Museum (музей)

Складне слово das Naturmuseum — середнього роду, тому що основне слово — das Museum  — середнього роду.

Складний іменник може складатися з двох, трьох і більше слів. Тому як визначальне слово, так і основне можуть бути в свою чергу складними словами. Порівняйте: der Schlittschuhläufer (Складний іменник) (ковзаняр) = der Schlittschuh (Визначальне слово) +  der Läufer (Основне слово)

das Weltfestspiel  =  die Welt  +  das Festspiel

 Проте незалежно від кількості слів, що входять до складно­го іменника, він розглядається як складений з двох частин і його рід завжди визначається за основним словом, а наголос падає на визначальне слово.

der ‘Bahnhof (die Bahn + der Hof) — вокзал;

der Personenkraftwagen (die Person + der Kraftwagen) — легковий автомобіль.

Примітка. Основним словом складного іменника може бути тільки іменник. Як визначальне слово виступають різні частини мови: іменник в однині і множині — das Tonband (магнітофонна стрічка), die Gemäldegalerie (картинна галерея); дієслово (вірніше, його корінь або основа) — der Lese­saal (читальний зал); прикметник або прислівник у короткій формі — die Großmutter (бабуся), das Frühstück (сніданок); прийменник — das Nebenzim­mer (сусідня кімната).

Слова, що входять до складу складного іменника, приєдну­ються одне до одного або безпосередньо, або за допомогою сполучних елементів -(e)s, -(е)n:  der Klassenleiter    —  класний керівник. При читанні сполучні елементи відносяться до першого слова.

Абревіатури (die Abbreviaturen)

В сучасній німецькій мові поширені не тільки складні, а й складноскорочені слова – абревіатури (die Abbreviaturen).

В складноскорочених словах можуть бути скорочені всі еле­менти (die BRD — ФРН) або перший елемент скорочений, а другий зберігається повністю (die U-Bahn = die Untergrund­bahn — метро).

Рід складноскорочених слів визначається за родом основно­го слова (тобто так само, як і в складних словах).

 Абревіатура Визначальне слово Основне слово Переклад
der PKW Personen- -kraftwagen (m)  
der LKW Last- -kraftwagen (m) вантажна автомашина
das E-Werk Elektrizitäts- -werk (n) електростанція
die U-Bahn Untergrund- -bahn (f) метро
das U-Boot Untersee- -boot (n) підводний човен

В німецькій мові деякі слова скорочуються так, що зали­шається тільки якась частина слова — початок або кінець. Наприклад: замість die Universität (університет) — die Uni, замість der Autobus (автобус) — der Bus. Скорочене таким спо­собом слово зберігає рід повного слова (пор.: die Universität — die Uni).

Рід субстантивованих частин мови

Різні частини мови можуть вживатися як іменники. Субстантивовані частини мови пишуться, як і всі іменники, з ве­ликої букви.

Найчастіше субстантивуються дієслова в інфінітиві, прикмет­ники, дієприкметники і числівники.

Субстантивований інфінітив завжди середнього роду: das Lesen (читання), das Leben (життя), das Gehen (ходьба), das Lachen (сміх) та інші.

Рід субстантивованих прикметників, дієприкметників і по­рядкових числівників визначається за таким правилом: якщо вони означають особу, то належать до чоловічого або жіночого роду; якщо це абстрактне поняття, то до середнього роду.

Субстантивовані кількісні числівники жіночого роду.

Вони вживаються:

1) для позначення цифр: die Acht — цифра «ві­сім»;

2) для позначення оцінок: die Zwei — два, die Fünf — п’ять;

3) як назви спортивних команд за кількістю гравців: die Elf — футбольна команда.

Використання роду для розрізнення омонімів

В сучасній німецькій мові часто розрізняють значення іменників-омонімів за допомогою роду.  Порівняйте:

der Band

der Kiefer

der Leiter

der See

том

щелепа

керівник

озеро

das Band

die Kiefer

die Leiter

die See

стрічка

сосна

драбина

море