Vollverben und Hilfsverben

Повнозначні (основні) і допоміжні дієслова

Повнозначні дієслова (Vollverben) означають дію або стан предмету та складають переважну більшість дієслів німецької мови.
Wir fahren nach Deutschland. – Ми їдемо до Німеччини.
Meine Freunde interessieren sich für Kunst und Literatur. – Мої друзі цікавляться мистецтвом і літературою.

Допоміжні дієслова (Hilfsverben) служать для утворення складних дієслівних форм. Це дієслова haben, sein, werden.

За допомогою дієслів haben і sein утворюються Perfekt і Plusquamperfekt, а з дієсловом werden — Futurum І і пасивна форма (Passiv).

Дієслова sein і werden часто вживаються також як дієслова-зв’язки в складному іменному присудку.
Er ist Agronom. Він агроном.
Er war Agronom. Він був агрономом.
Im nächsten Jahr wird sie Lehrerin. – Наступного року вона стане вчителькою.

Дієслова haben, sein і werden можуть вживатися як повнозначні дієслова. Найчастіше повнозначним дієсловом буває дієслово haben, яке в таких випадках перекладається як “мати”.
Unsere Uni hat eine ausgezeichnete Bibliothek. – Наш університет має чудову бібліотеку.
Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. – У мене є брат і дві сестри.

Примітка. Зверніть увагу на переклад дієслова haben українською мовою. Українською ми часто говоримо не «я маю», «ми маємо» — а «у мене є», «у нас є».
Дієслово sein як повнозначне дієслово має значення бути, знаходитися.
Alle Studenten waren in der Bibliothek. Всі студенти були у бібліотеці.

Дієслово werden як повнозначне дієслово вживається для опису майбутніх подій і перекдадається як “бути”.
Ich werde meinen Eltern helfen. – Я буду допомагати батькам.