Demonstrativpronomen

Вказівні займенники

Найбільш вживаними вказівними займенниками є:
dieser, dieses, diese — цей, це, ця
jener, jenes, jene — той, те, та
solcher, solches, solche — такий, таке, така
das — те, це
es — те, це

Займенники dieser, jener і solcher відмінюються, як означений артикль.

Відмінок

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

dieser Garten

dieses Gartens

diesem Garten

diesen Garten

jenes Mädchen

jenes Mädchens

jenem Mädchen

jenes Mädchen

solche Stadt

solcher Stadt

solcher Stadt

solche Stadt

Відмінок

Множина всіх трьох родів

Nom.

diese Gärten

jene Mädchen

solche Städte

Gen.

dieser Gärten

jener Mädchen

solcher Städte

Dat.

diesen Gärten

jenen Mädchen

solchen Städten

Akk.

diese Gärten

jene Mädchen

solche Städte

Зверніть увагу на збіг форм вказівних займенників у різних відмінках.
Займенники dieser, jener і solcher вживаються здебільшого як прикметники.
Dieser Junge heißt Peter, und jener Junge heißt Willi. – Цього хлопця звуть Петро, а того хлопця звуть Віллі.
Solche Regeln haben wir nicht gelernt. – Такі правила ми не вчили,

Займенник solcher, -es, -е звичайно вживається в однині з неозначеним артиклем: ein solcher, ein solches, eine solche або solch ein, solch eine.
В першому випадку займенник solcher відмінюється як прикметник після неозначеного артикля, в другому випадку він не змінюється.

Порівняйте:

ein solcher Mensch  

solch ein Mensch

така людина

einem solchen Menschen

solch einem Menschen

такій людині

 

eine solche Übersetzung

solch eine Übersetzung

такий переклад

Mit solch einer Freude агbeitete er!

Він працював з такою радістю!

ln diesem Winter herrschte eine solche Kälte, dass viele Obstbäume erfroren.

Цієї зими панував такий холод, що багато плодових дерев замерзло

Дуже часто зустрічаються в німецькій мові вказівні займенники das і es.

Наприклад:

Wer ist das?

Das ist ein Vertreter unserer Uni.

Es ist ein Vertreter unserer Uni.

Хто це?

Це представник Нашого університету.

 

Was ist das?

Das (Es) ist das berühmte Goethe- Schiller-Denkmal.

Що це?

Це знаменитий пам’ятник Гете і Шіллеру.

Diesen Sommer fahren wir in die USA. Weißt du das?

Ja, ich weiß es.

Цього літа ми їдемо в США. Ти  це знаєш?

Так, я це знаю.

Test: das Pronomen