Особливості німецьких речень

В німецькій мові речення мають такі особливості:

Перша особливість

Речення в німецькій мові має, як правило, два головних члена речення – підмет і присудок.  В українській мові це не обов’язково.

Порівняйте:

Das Subjekt

Das Prädikat Підмет

Присудок

Ich schreibe Я пишу.
Пишу.
Es ist warm Тепло.
Man arbeitet Працюють.

Примітка. В німецькій мові тільки в деяких випадках один з головних членів речення може бути відсутнім, наприклад, в наказових реченнях: Steh auf!  Steht auf!

 Друга особливість

Присудок в німецькій мові завжди виражено дієслівною формою;  навіть в іменному присудку має бути дієслівна зв’язка.  В українській мові така зв’язка зазвичай відсутня.

Порівняйте:

Er ist Schüler.  Він учень.

Wir sind stark.  Ми сильні.

Jetzt ist es früh.  Зараз рано.

 

Третя особливість

Присудок займає певне місце в залежності від типу речення. Така особливість в українській мові не спостерігається.

Порівняйте порядок слів розповідного та питального речення в українській і німецькій мовах.

Розповідне речення  (Der Aussagesatz)

Er spricht gut deutsch

Він розмовляє добре німецькою.

Він добре розмовляє німецькою.

Він німецькою розмовляє добре.

Він добре німецькою розмовляє.

Питальне речення без питального слова

(Fragesatz ohne Fragewort)

Spricht er gut deutsch?

Розмовляє він добре німецькою?

Він розмовляє німецькою добре?

Він добре розмовляє німецькою?

Він німецькою розмовляє добре?

Крім того, якщо присудок складається з двох частин, то змінна частина присудка стоїть в простому реченні на першому або другому місці, а незмінна – на останньому.  Утворюється ніби рамка. Порівняйте:

Er hat gut deutsch gespro­chen.

Kannst du gut deutsch sprechen?

Він добре говорив німецькою.

Ти можеш добре говорити німецькою?

 Четверта особливість

В німецькому реченні може бути тільки одне заперечення, а в українській – кілька.

Dieses Land habe ich nie­mals besucht.

Er hat niemals etwas ver­gessen.

Я ніколи не відвідував цю країну.

Він ніколи нічого не забував.

Всі особливості побудови речень в німецькій мові знаходять відображення в різних типах речень:

  1. розповідних, питальних, наказових (Aussagesätze, Fragesätze, Befehlsätze);
  2. особових, безособових, невизначено-особових (persönliche Sätze, unpersönliche Sätze, unbestimmt-persönliche Sätze);
  3. головних і підрядних (Hauptsätze, Nebensätze);
  4. стверджувальних і заперечних (positive und negative Sätze).